Publikacije

ČASOPIS DISABILITY info

DISABILITY info – broj 1 – jul 2008. godine

DISABILITY info – broj 2 – januar 2010. godine

DISABILITY info – broj 3 – maj 2011. godine

DISABILITY info – broj 4 – novembar 2015

PUBLIKACIJE

Publikacija – Pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi

Studija – uslovi za učešće osoba s invaliditetom u političkom životu Crne Gore

SPP Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

SPP Pristupačnost fizičkog okruženja – ljudsko pravo osoba s invaliditetom

Studija: Personalna asistencija – ključ za samostalni život

Policy brief: Personalna asistencija – ključ za samostalni život

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori

Deset godina sa vama – oktobar 2011. godine

Studija o uspostavljanju servisa PA u Crnoj Gori 2011

Vodič za osobe sa hendikepom kroz pravni sistem Crne Gore – maj 2005. godine

Pet godina uspjeha – oktobar 2006. godine

DRUGE PUBLIKACIJE

Priručnik o javnom zastupanju i kreiranju javnih politika 2015

VODIČ ZA RAD POLICIJE S MARGINALIZOVANIM DRUŠTVENIM GRUPAMA

IZVJEŠTAJI

Ljudska prava osoba s invaliditetom – Izvještaj za Crnu Goru – 2010. godina

Human Rights of Persons with Disabilities – Report for Montenegro, 2010

Human Rights of Persons with Disabilities – Report for Montenegro, 2012 and 2013

ISTRAŽIVANJA

UMHCG istraživanje 2015

UMHCG istraživanje 2015 ENG

MAGAZINE DISABILITY info

DISABILITY info – number 1 – July 2008 (Montenegrin)

DISABILITY info – number 2 – January 2010 (Montenegrin)

DISABILITY info – number 3 – May 2011 (Montenegrin)

OTHER PUBLICATIONS

Guide for persons with disabilities through legal sysem of Montenegro – May 2005 (Montenegrin)

Five years of sucess – October 2006 (Montenegrin)

Support and Inclusion of students with disabilities at HE institutions in Montenegro

Report about position of women with disabilities in Montenegrin society

SPP – Professional Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities

SPP: Accessibility of Physical Environment

PARTNER’S PUBLICATIONS

Report on accessiblitity- Innovative Policies and Practices for 2014 – Zero Project Report