Program za samostalni život osoba s invaliditetom

Program za samostalni život osoba s invaliditetom formiran je 2015. spajanjem ranijih programa servisa podrške, programa ličnog osnaživanja osoba s invaliditetom i potprograma za dodjelu i školovanje pasa vodiča i pomagača. Ovaj program zasnovan je na cilju ostvarivanja veće samostalnosti, sigurnosti i samopoštovanja mladih s invaliditetom, kroz edukacije, motivaciju i pružanje servisa podrške.

Jedan od osnovnih servisa podrške koje je Udruženje realizovalo i iniciralo njegovo sistemsko utemeljenje jeste Personalna asistencija. Ovaj servis pruža osobama s invaliditetom mogućnost za samostalno življenje i veliki stepen samostalnosti i nezavisnosti. Problem u implementaciji ovog servisa jeste miješanje PA s nekim, po imenu sličnim servisima, zbog čega ova usluga postaje i neodživa. Međutim, da bi u praksi na adekvatan način zaživio servis PA neophodno je njegovo razlikovanje od mnogih drugih jednako važnih servisa podrške za osobe s invaliditetom, kao što su asistencija u kući, asistencija u nastavi, asistencija u radu i sl. Od februara 2020. UMHCG posjeduje licencu za pružanje usluge personalne asistencije dobijene od Ministarstva rada i socijalnoh staranja koja UMHCG čini jedinim pružaocem ove usluge po međunarodnim standardima, iako ima i drugih pružalaca usluga koji su dobili licencu za uslugu pod ovim nazivom. Takođe, od 2015. određenom broju studenata s invaliditetom pružamo i uslugu asistencije u nastavi.

Neizostavan servis podrške koji godinama pružamo jeste i servis dostupnog prevoza za sve osobe s invaliditetom koje nam se obrate. Kombi Udruženja je prvi i jedini dostupan prevoz za osobe s invaliditetom na teritoriji Glavnog grada. Prioritet u prevoženju imaju studenti s invaliditetom, međutim usluge vršimo za veći broj ljudi s invaliditetom.

Lično osnaživanje osoba s invaliditetom uključuje organizovanje radionica, seminara, ljetnjih škola, otvorenih dana, psihološkog savjetovanja, a sprovodi se od 2007. godine. Ključna aktivnost ovog programa svakako jeste Psiho-socijalna podrška, koja prvenstveno podrazumijeva implementaciju i organizovanje individualnih psiholoških „seansi“.

Detaljnije o aktivnostima koje se odnose na školovanje i nabavku pasa vodiča/pomagača možete pročitati na ovom linku.

Pored navedenog, UMHCG ima dva akreditovana programa obuke za stručne radnike/ce kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Radi se o Trening programu za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom i Obuci za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca. Udruženje redovno kroz projektne aktivnosti organizuje održavanje ovih obuka i na taj način doprinosi stručnom usavršavanju zaposlenih u oblasti socijalne i dječje zaštite o pravima OSI i načinima ostvarivanja tih prava.


UNICEF: Inicijativa Prilike omogućava adolescentima da dobiju radna iskustva u privatnom sektoru u Crnoj Gori

Inicijativa Prilike, koja se sprovodi uz podršku UNICEF-a, omogućava adolescentima sa smetnjama u razvoju i njihovim vršnjacima da dobiju radna iskustva u privatnom sektoru u Crnoj Gori PODGORICA, 4. decembar, 2022. – Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, UNICEF poziva na obezbjeđivanje jednakih prava i mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju. Inicijativa Prilike, koja se sprovodi uz […]

Opširnije

ODRŽANI SASTANCI S PREDSTAVNICIMA DRŽAVNIH INSTITUCIJA NA TEMU RODITELJSTVA I PORODIČNOG ŽIVOTA

Na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) održani su sastanci sa predstavnicama Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica, a u okviru kampanje javnog zagovaranja, kao jedne od aktivnosti partnerskog projekta UMHCG i Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) Roditeljstvo = za sve, podržanog kroz Javni konkurs za NVO u oblasti društvene brige o […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA PROGRAM REZIDENCIJALNE RAZMJENE UMJETNIKA S INVALIDITETOM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve umjetnike s invaliditetom (profesionalne i one koji se umjetnošću bave rekreativno, bez obzira na to da li su nekada objavljivali svoje radove ili nijesu) da uzmu učešće u Programu rezidencijalne razmjene umjetnika s invaliditetom iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Program rezidencijalne razmjene za umjetnike s […]

Opširnije

Održan je sastanak članova dva odbora s predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Saveza slijepih Crne Gore

Članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, održali su u utorak, 22. novembra 2022, zajednički sastanak s predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Saveza slijepih Crne Gore (SSCG), na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica. Sastanku, koji je održan na inicijativu UMHCG-a, prisustvovali su: izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić, koordinatorka projekta Roditeljstvo […]

Opširnije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje online Radionice o učešću OSI u kulturnom životu

Radionice se organizuju s ciljem podizanja svijesti različitih aktera kulturnog života iz regiona. Učešće na Radionici mogu uzeti osobe s invaliditetom zainteresovane za umjetnost, OSI angažovane u organizacijama civilnog društva ili predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, kao i predstavnici institucija kulture i umjetnosti. Prva radionica na temu: Modeli pristupa invaliditetu kroz umjetnost i kulturu biće organizovana u srijedu, […]

Opširnije

Saradnici i donatori