Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija 

Prema odredbama Statuta organi UMHCG-a su:

 • Skupština – Skupština je najviši organ Udruženja,
 • Izvršni/a direktor/ica.

Izvršna direktorica se nalazi na čelu menadžerskog tima koji prema Pravilniku o opisu i sistematizaciji radnih mjesta čine:

 • Viši/a programski/a savjetnik/ca (1 pozicija) 
 • Program menadžer/ka (1 pozicija)
 • Portparol/ka ili PR menadžer/ka (1 pozicija) 
 • Finansijski menadžer/ka (1 pozicija) 
 • Asistent/kinja finansijskog/e menadžera/ke  (1 pozicija) 
 • Administrativni asistent/kinja (u finansijama)  (2 pozicije) 
 • Projekt menadžer/ka (1 pozicija) 
 • Koordinator/ka programa  (6 pozicija) 
 • Koordinator/ka Servisa za zapošljavanje  (1 pozicija) 
 • Koordinator/ka Studentske savjetodavne kancelarije (1 pozicija) 
 • Koordinator/ka Servisa podrške (stručni radnik/ca)  (1 pozicija) 
 • Koordinator/ka Pravnog savjetovališta (1 pozicija) 
 • Program asistent/Programska asistentkinja (6 pozicija) 
 • Menadžer/ka kancelarije/Poslovni/a sekretar/ka  (1 pozicija) 
 • Tehnički asistent/Tehnička asistentkinja (1 pozicija) 
 • Personalni asistenti/kinje /5 pozicija) 
 • Vozač. (2 pozicije) 

Udruženje ima i drugo osoblje koje čine osobe angažovane po projektima.

Saradnici i donatori