Ideja

Oktobra 2001. godine, u organizaciji  Udruženja studenata sa hendikepom – Beograd, održana je prva međunarodna konferencija studenata s invaliditetom. Učesnici konferencije bili su predstavnici organizacija iz 12 evropskih i vanevropskih zemalja. Glavni cilj konferencije bio je stvaranje internacionalne mreže organizacija koje zastupaju interese mladih i studenata s invaliditetom.

Crnu Goru su predstavljali Marijana Mugoša, Zoran Šćekić i Goran Macanović, tadašnji apsolventi Pravnog fakulteta u Podgorici. Rad konferencije je bio veoma intenzivan i bazirao se na visokom stupnju interakcije među učesnicima. Bilo je mnoštvo radionica na kojima su obrađivane studentske teme uz prenošenje iskustava i rješenja iz drugih zemalja. Iznijeta je potreba za postojanjem ovih organizacija na nacionalnom, regionalnom nivou ili na području univerzitetskih centara, kako bi došlo do adekvatne zaštite i predstavljanja prava studenata i drugih mladih sa svim vrstama invaliditeta.

S obzirom da tada, na području crnogorskog univerziteta, nije postojala organizacija sličnog tipa, njegovi studenti, učesnici u radu konferencije istakli su potrebu i želju za višim stepenom promovisanja i zaštite prava studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ova ideja naišla je na iskrenu i snažnu podršku beogradskog udruženja. Od velikog značaja za osnivanje UMHCG, bila je kvalitetna logistička podrška Udruženja studenata sa hendikepom – Beograd, kao i priključivanje Mreži mladih i studenata sa hendikepom Srbije i Crne Gore.

Nakon povratka u Crnu Goru, nadahnuti optimizmom, puni energije i entuzijazma prionuli smo na rad i formiranje Udruženja studenata sa hendikepom Crne Gore (današnje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore). Osnivačka Skupština održana je 17. 10. 2001. godine u Novom studentskom domu u Podgorici. Skupštinu je činilo sedam osnivača i to: Zagorka Pavićević, student postdiplomac građansko-pravnih nauka, Zoran Šćekić, apsolvent Pravnog fakulteta, Božidar Denda, apsolvent Filosofskog fakulteta, Predrag Milošević, student Prirodno-matematičkog fakulteta, Rade Anđić, pogonski inžinjer mašinstva, Marijana Mugoša i Goran Macanović, apsolventi Pravnog fakulteta. Skupština je donijela statut, izabrala organe i ustanovila opšte smjernice o radu Udruženja. Dogovoreno je da članstvo čine studenti i drugi mladi ljudi sa svim vrstama fizičkog, motornog i senzornog invaliditeta, kao i oni bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i sa nama se bore za uključenost OSI u društvo. Udruženje je rješenjem Ministarstva pravde RCG registrovano 22.10.2001. godine pod brojem 1322.

Do 10. juna 2003. godine organizacija je nosila naziv Udruženje studenata sa hendikepom, kada je Odbor direktora donio odluku o promjeni naziva u Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Ovo je urađeno kako bi se uvažili zahtjevi velikog broja mladih ljudi s invaliditetom da postanu njegovi punopravni članovi, koji nijesu studentili, a mlađi su od 35 godina života.

Marijana Mugoša

Saradnici i donatori