O nama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 22. oktobra 2001, registrovana pod rednim brojem 1322 kod tadašnjeg Ministarstva pravde. 

Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa za jačanje ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja svih osoba s invaliditetom, posebno mladih s invaliditetom. Udruženje djeluje u brojnim oblastima i kroz šest programa: program za obrazovanje i edukaciju, program za samostalni  život, program za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa, program za pristupačnost, pravni program i antidiskriminacija i program za međunarodnu saradnju i sprovodi različite aktivnosti u vezi s odgovorajućim legislativnim rješenjima, uključujući učešće u procesu pripreme legislative, monitoring usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, kampanje podizanja svijesti, podršku osobama s invaliditetom u procesu obrazovanja, s posebnim fokusom na visoko obrazovanje, pripremu za zapošljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pružanje različitih servisa podrške kao što su pravno savjetovanje i zastupanje osoba s invaliditetom u procedurama pred institucijama, personalna asistencija, psihološko savjetovanje, pristupačan prevoz, obezbjeđivanje pasa vodiča i pomagača itd.

U svom radu se vodimo modelom pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima.

Udruženje posjeduje standard ISO 9001/2015 za kontrolu kvaliteta rada i usluga.

Vizija UMHCG je:

Za mlade s invaliditetom, bez barijera!

Misija UMHCG je:

UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.

Ciljevi i djelatnosti

Unutrašnja organizacija

Skupština UMHCG-a

Opšti akti UMHCG-a

Godišnji izvještaji

Strateški plan UMHCG 2021 – 2024 / Plan rada UMHCG za 2021

Strateški plan UMHCG 2017 – 2020 / Plan rada UMHCG za 2020

Strateški plan UMHCG-a za period 2012-2016. godine / Plan rada UMHCG za 2016

Politika kvaliteta

Saradnici i donatori