Portal Disability info i aktuelnosti

Drage naše i dragi naši, s obzirom na to da ažuriramo portal disabilityinfo i na njemu objavljujemo i aktivnosti našeg rada blagovremenije nego na sajtu zbog posjećenosti portala na regionalnom nivou, pozivamo vas da, radi aktuelnosti, redovno posjećujete i portal na adresi www.disabilityinfo.me. Takođe nam se svakodnevno možete obratiti ukoliko su vam potrebne pojedine informacije […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu za predstavnike (lokalnih) službi o pravima osoba s invaliditetom u drumskom saobraćaju u Beranama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i NVU INVICTUS u okviru projekta PUT do SigurnOStI organizuju jednodnevnu Radionicu za predstavnike (lokalnih) službi o pravima osoba s invaliditetom u drumskom saobraćaju. Radionica će se održati 20. maja 2022, u Beranama s početkom u 12.30 časova u prostorijama Polimskog muzeja.  Cilj Radionice je informisanje o pravima osoba s invaliditetom (OSI) kao aktivnih učesnika u drumskom saobraćaju, procedurama za […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu u Bijelom Polju

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI organizuje jednodnevnu Radionicu za zaposlene u sudstvu, tužilaštvu, inspekcijskim organima i organima policije o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu. Radionica će se održati 25. maja 2022, u Bijelom Polju. O tačnom mjestu i terminu organizacije Radionice svi zainteresovani/e biće blagovremeno informisani/e. Cilj Radionice je unapređenje saradnje […]

Opširnije

Najava: UMHCG započelo kampanju povodom upisa na fakultet

Učešćem na Međunarodnom podgoričkom Sajmu knjiga i obrazovanja Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokrenulo je kampanju za upis na fakultet, koja ima za cilj motivisanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje nakon srednje škole.  Pored toga u toku upisnih rokova (jun-jul) organizovaćemo info štanove na nekim od crnogorskih univerziteta ili fakulteta s […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA PREDSTAVNIKE/CE INSTITUCIJA I ORGANA NA LOKALNOM I NACIONALNOM NIVOU O PRAVIMA ŽSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predstavnike/ce institucija i organa na lokalnom i nacionalnom nivou da prisustvuju radionici o pravima žena s invaliditetom (ŽSI), koja će se održati 6. juna 2022. u Podgorici. Radionica se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja donosilaca odluka i kreatora politika o ljudskim pravima žena s invaliditetom i njihovoj adekvatnoj […]

Opširnije

Saradnici i donatori