NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA OSNAŽENE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat OSnaŽene (WomE(n)mPoWereD) uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Podgorici. Projekat ima za cilj da osvijetli temu ekonomskog nasilja i doprinese smanjenju stepena ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom (ŽSI) u Crnoj Gori. Direktna ciljna grupa projekta su žene s invaliditetom, profesionalci u sistemu socijalne zaštite, inspekcija socijalne i dječje zaštite, dok […]

Opširnije

Portal Disability info i aktuelnosti

Drage naše i dragi naši, s obzirom na to da ažuriramo portal disabilityinfo i na njemu objavljujemo i aktivnosti našeg rada blagovremenije nego na sajtu zbog posjećenosti portala na regionalnom nivou, pozivamo vas da, radi aktuelnosti, redovno posjećujete i portal na adresi www.disabilityinfo.me. Takođe nam se svakodnevno možete obratiti ukoliko su vam potrebne pojedine informacije […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA POTENCIJALNE KORISNIKE USLUGA U ZAJEDNICI IZ OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA – GOLUBOVCI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva osobe s invaliditetom iz Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci zainteresovane za korišćenje usluge personalnog asistenta ili ličnog pratioca, da se prijave za korišćenje neke od navedenih usluga u trajanju od tri mjeseca, a nakon inicijalne procjene potreba za podrškom druge osobe.  Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na mejl adresu freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava […]

Opširnije

Najava: UMHCG organizuje radionicu za nastavno osoblje u okviru projekta Nauči – primijeni – promijeni

  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje prvu od tri planirane dvodnevne radionice s nastavnim osobljem u Podgorici, 29. i 30. septembra 2021, s početkom u 10.00 časova, u hotelu Hilton (sala Princeza Milica). Naime, UMHCG je kod Zavoda za školstvo predalo za akreditaciju Program obuke za nastavno osoblje pod nazivom: Obuka za nastavno […]

Opširnije

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta (Samo)stalnost je pravo!

Projekat (Samo)stalnost je pravo! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci. Projektom se želi doprinijeti unapređenju položaja OSI i djece s invaliditetom na teritoriji Golubovaca kroz razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici u naredna tri mjeseca, a namjerava se postići kroz realizaciju specifičnih ciljeva: […]

Opširnije

Saradnici i donatori