EDUKACIJE O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSI PREDUSLOV SU JEDNAKOSTI I RAVNOPRAVNOSTI

„Programi formalnih i neformalnih edukacija u oblasti ljudskih prava morali bi biti redovno planirani i usvojeni u svim porama crnogorskog društva, uključujući i kroz programe o radu svih ministarstava nadležnih za prava osoba s invaliditetom (OSI), kako bi se obezbijedilo i njihovo finansiranje, a organizacije OSI i njihovi predstavnici/e trebaju biti uključeni/e od rane faze […]

Opširnije

Javni poziv za učešće na treningu za predstavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predtavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva, da uzmu učešće na treningu o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom. Trening će se održati u periodu od 14. decembra do 16. decembra 2022.  O mjestu održavanja treninga svi/e zainteresovani/e će biti blagovremeno informisani/e, a isti će se organizovati u nekoj od […]

Opširnije

ODRŽANI SASTANCI S PREDSTAVNICIMA DRŽAVNIH INSTITUCIJA NA TEMU RODITELJSTVA I PORODIČNOG ŽIVOTA

Na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) održani su sastanci sa predstavnicama Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja na temu Zaštita prava djece s invaliditetom i njihovih porodica, a u okviru kampanje javnog zagovaranja, kao jedne od aktivnosti partnerskog projekta UMHCG i Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) Roditeljstvo = za sve, podržanog kroz Javni konkurs za NVO u oblasti društvene brige o […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA PROGRAM REZIDENCIJALNE RAZMJENE UMJETNIKA S INVALIDITETOM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve umjetnike s invaliditetom (profesionalne i one koji se umjetnošću bave rekreativno, bez obzira na to da li su nekada objavljivali svoje radove ili nijesu) da uzmu učešće u Programu rezidencijalne razmjene umjetnika s invaliditetom iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Program rezidencijalne razmjene za umjetnike s […]

Opširnije

SAOPŠTENJE: Apel Ministarstvu prosvjete da hitno preispita problem prekida ugovora asistentima u nastavi u crnogorskim školama

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Udruženje Roditelji, Savez slijepih Crne Gore i Fondacija ”Ognjen Rakočević” iskazuju zabrinutost zbog odluke Ministarstva prosvjete da ne da saglasnost za nastavak angažmana asistenta u nastavi djeci s invaliditetom, odnosno djeci sa smetnjama u razvoju u sred školske 2022/2023. bez obzira na navode Ministarstva da škole nijesu uspunile prethodne uslove, odnosno […]

Opširnije

Saradnici i donatori