NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE KONFERENCIJU O UNAPRJEĐENJU POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM, S POSEBNIM AKCENTOM NA MLADE S INVALIDITETOM U DRUŠTVU

Konferencija o unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom, s posebnim akcentom na mlade s invaliditetom u društvu biće organizovana u srijedu, 26. juna 2024, u PR centru, u Podgorici. Konferencija se organizuje s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o položaju osoba, a posebno mladih s invaliditetom, kako bi se, između ostalog, sagledalo trenutno stanje o preprekama s kojima se suočavaju osobe […]

Opširnije

Zavod za zapošljavanje nezakonitim postupanjem nastavlja da urušava oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Organizacije osoba s invaliditetom, potpisnice ovog saopštenja, osuđuju i oštro se protive posljednjoj odluci Zavoda za zapošljavanje, kojom je kandidatura Gorana Macanoviča, nezakonito odbijena – što za posljedicu ima da on, uprkos ispunjavanju propisanih uslova, nije imenovan za člana Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Time je Zavod za zapošljavanje nastavio s prethodnim praksama lošeg postupanja, a ovaj čin […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA INTERNACIONALNOJ RAZMIJENI MLADIH

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane mlade, kao i omladinske radnike/ce, da se prijave za učešće na Internacionalnoj razmjeni mladih koja će se održati u Podgorici, u periodu od 24. do 30. juna 2024. Ova aktivnost organizuje se u okviru Projekta U Kontaku (In touch) i ima za cilj da sa ciljnom grupom koristi razvijene didaktičke […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE RADIONICE SA MLADIMA S INVALIDITETOM U RESURSNIM CENTRIMA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje dvije radionice sa mladima s invaliditetom u resursnim centrima,  i to Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, Resursnom centru 1. jun u Podgorici i Resursnom centru za sluh i govor Kotor. Cilj radionica jeste doprinos informisanju o pravima osoba s invaliditetom kao aktivnih učesnika u javnom saobraćaju i smanjenju stepena i vrste barijera s […]

Opširnije

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA U ŽENEVI PRED UN KOMITETOM ZA UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Centar za ženska prava (CŽP) je danas u 15.00 časova pred Komitetom za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena u Ujedinjenim nacijama (CEDAW) u Ženevi, predstavio izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je uradio u partnerstvu sa Centrom za romske inicijative, Asocijacijom Spektra i Udruženjem mladih sa hedikepom Crne Gore. Ispred Centra za ženska prava je govorila izvršna direktorica Maja Raičević i […]

Opširnije

Saradnici i donatori