NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE KONFERENCIJU O UNAPRJEĐENJU POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM, S POSEBNIM AKCENTOM NA MLADE S INVALIDITETOM U DRUŠTVU

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE KONFERENCIJU O UNAPRJEĐENJU POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM, S POSEBNIM AKCENTOM NA MLADE S INVALIDITETOM U DRUŠTVU

Konferencija o unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom, s posebnim akcentom na mlade s invaliditetom u društvu biće organizovana u srijedu, 26. juna 2024, u PR centru, u Podgorici.

Konferencija se organizuje s ciljem pokretanja šireg javnog dijaloga o položaju osoba, a posebno mladih s invaliditetom, kako bi se, između ostalog, sagledalo trenutno stanje o preprekama s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom i mogućim rješenjima za unaprjeđenje njihovog položaja u društvu. Jedna od tema biće i inkluzija mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu, a sve ciljem da podstaknemo razmjenu znanja i iskustava organizacija osoba s invaliditetom iz Crne Gore sa sličnim organizacijama iz drugih zemalja, radi prenošenja pozitivnih iskustava i primjera savladavanja izazova u praksi, kao i ukazivanja značaja uključivanja mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka.

U uvodnom dijelu planirano je da događaj otvore: zamjenik gradonačelnice Glavnog grada Podgorice Luka Rakčević, samostalna savjetnica u Ministarstvu sporta i mladih Ana Milačić i predsjednik Skupštine UMHCG Miloš Ranitović.

Nakon uvodnih izlaganja, planirana su dva panela na kojima će se govoriti o Položaju osoba s invaliditetom, posebno mladih, u Podgorici i Inkluziji mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu. Na panelima je planirano učešće: Anđele Dragović, projektne asistentkinje u Savezu slijepih Crne Gore, generalnog direktora za mlade u Ministarstvu sporta i mladih Martina LulgjurajaAnđele Radovanović, samostalne savjetnice za socijalnu i dječju zaštitu u Glavnom gradu Podgorica, psihološkinje u Informativnom Centru za osobe s invaliditetom Lotos iz Tuzle Senaide Sarajlić, kao i izvršnog direktora NVO Mozaik Blagoja Šturanovića.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe s invaliditetom, građane i građanke da se prijave za učešće na pomenutoj Konferenciji. 

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla umhcg2016@gmail.com ili na broj telefona 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265 – 650.

Konferencija je dio aktivnosti projekta Podrška, a ne zanemarivanje! koji je finansijski podržan od strane Glavnog grada Podgorice, kao i projekta U kontaktu (Project In Touch) finansijski podržanog od Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)), delagirane od strane Evropske komisije, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Saradnici i donatori