Odbor direktora / Skupština

Prema Statutu Udruženja mladih sa hendikepom, od 17.3.2005. i Poslovniku o radu Odbora direktora ovaj organ mora imati najmanje deset članova koji se biraju iz redova profesionalaca/stručnjaka iz pojedinih oblasti, a koji su zainteresovani za ostvarivanje misije Organizacije.

Odbor direktora obezbjeđuje generalno rukovođenje, kontrolu i menadžment Organizacije.

Nadležnosti Odbora direktora:

 • Donosi Statut Udruženja
 • bira i razrješava izvršnog direktora,
 • vrši kontrolu nad finansijskim poslovanjem,
 • donosi dugoročne planove rada udruženja i vrši kontrolu nad njihovim sprovođenjem,
 • pomaže u posredovanju i pronalaženju izvora sredstava,
 • predstavlja Udruženje u javnosti i radi na podizanju ugleda udruženja.
 • Vrši i druge nadležnosti u skladu sa Statutom i međunarodnim standardima.

Članovi Odbora direktora se biraju na period od tri godine. Mandat izabranih članova Odbora počinje danom održavanja godišnjeg sastanka Odbora direktora.

Ono što karakteriše Odbor direktora UMHCG jeste visok stepen entuzijazma i posvećenosti Udruženju.

Prvi saziv Odbora direktora činili su:

 • Ajša Hadžibegović,
 • Ljubiša Stanković,
 • Marija Vušović,
 • Marina Jočić,
 • Milutin Tomašević,
 • Nebojša Medojević,
 • Nenad Koprivica,
 • Radoslav Jovanović,
 • Ričard Đuričić,
 • Vjera Begović Radović i
 • Vjera Šćepanović.

Drugi saziv su činili:

 • Anđa Backović,
 • Angelina Nada Radević,
 • Goran Macanović,
 • Marjan Marjanović,
 • Marija Vušović,
 • Marina Jočić,
 • Milutin Tomašević,
 • Nenad Koprivica,
 • Richard Đuričić,
 • Snežana Mijuškovć i
 • Vjera Begović Radović.

Predsjednica prvog i drugog saziva Odbora direktora UMHCG bila je Marina Jočić.

Treći saziv Odbora direktora Udruženja činili su:

 • Angelina Nada Radević,
 • Goran Macanović,
 • Marijana Mugoša,
 • Marina Jočić,
 • Marjan Marjanović,
 • Milutin Tomašević,
 • Nenad Koprivica,
 • Richard Đuričić,
 • Vjera Begović Radović,
 • Zagorka Pavićević i
 • Zoran Šćekić.

Predsjednik trećeg saziva Odbora direktora bio je Goran Macanović.

Stupanjem na snagu Zakona o nevladinim organizacijama br.39/11 i donošenjem novog Statuta Udruženja od 26. juna 2012.  najviši organ upravljanja Udruženja je Skupština.

Skupštinu čine svi članovi/ice Udruženja, dok Udruženje ima do 15 članova/ica.

Kada Udruženje dostigne broj članova/ica veći od 15 onda se bira 15 opunomoćenih predstavnika/ca svih članova/ica Udruženja.

Najmanje 50% + 1, odnosno u punom sastavu od 15 članova osam članova/ica Skupštine mora biti iz reda osoba s invaliditetom;

Način i postupak izbora članova/ica Skupštine se definiše posebnom odlukom.

Skupštinom predsjedava predsjednik/ca Skupštine.

Mandat Skupštine traje pet godina.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

 1. usvaja Statut udruženja većinom članova/ica Skupštine;
 2. usvaja izmjene i dopune Statuta većinom članova/ica Skupštine;
 3. bira i razrješava predsjednika/ca Skupštine,
 4. odlučuje o prijemu i isključenju članova,
 5. bira i razrješava izvršnog/u direktora/icu;
 6. birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;
 7. odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
 8. usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 9. usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
 10. odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine Udruženjа;
 11. odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.
Prvi saziv Skupštine činili su:
Goran Macanović, predsjednik;
Marijana Mugoša Šćekić, članica;
Zagorka Pavićević, članica;
Angelina-Nada Radević, članica;
Marjan Marjanović, član;
Mr Nenad Koprivica, član;
Richard Đuričić, član;
Zoran Šćekić, član;
Milan Šaranović, član;
Milenko Vojičić, član;
Bojana Laković, članica;
Miroslava-Mima Ivanović, članica;
Luka Stijepović, član.
Na sjednici održanoj 12. marta 2014. izabran je novi predsjednik Skupštine, čemu je prethodila ostavka dotadašnjeg predsjednika na tu funkciju. Takođe, Marijana Mugoša Šćekić se povukla iz članstva u Skupštini.
Na osnovu toga novi saziv Skupštine činili su:
Milan Šaranović, predsjednik;
Goran Macanović, član
Zagorka Pavićević, članica;
Angelina-Nada Radević, članica;
Marjan Marjanović, član;
dr Nebojša Kavarić, član;
Richard Đuričić, član;
Zoran Šćekić, član;
Milenko Vojičić, član;
Bojana Laković, članica;
Miroslava-Mima Ivanović, članica;
Luka Stijepović, član.
U septembru 2017. izabran je novi sastav Skupštine koji su činili: 
Milenko Vojičić, predsjednik;
Goran Macanović, član
Zagorka Pavićević, članica;
Angelina-Nada Radević, članica;
Marjan Marjanović, član;
dr Nebojša Kavarić, član;
Richard Đuričić, član;
Zoran Šćekić, član;
Bojana Laković, članica;
Miroslava-Mima Ivanović, članica;
Luka Stijepović, član.
U aprilu 2019. sastav Skupštine proširen s dvoje novih članova:
Draganom Tepavčevićem i Marinom Vujačić, tako da je taj sastav Skupštine činio:
Milenko Vojičić, predsjednik;
Goran Macanović, član
Zagorka Pavićević, članica;
Angelina-Nada Radević, članica;
Marjan Marjanović, član;
dr Nebojša Kavarić, član;
Richard Đuričić, član;
Zoran Šćekić, član;
Bojana Laković, članica;
Miroslava-Mima Ivanović, članica;
Luka Stijepović, član,
Dragan Tepavčević, član;
Marina Vujačić, članica.
U decembru 2021. sastav Skupštine je proširen s novim članom.
Ujedno na Sjednici je izabran novi predsjednik Skupštine, tako da su Skupštinu činili:
Miloš Ranitović, predsjednik;
Goran Macanović, član
Zagorka Pavićević, članica;
Angelina-Nada Radević, članica;
Marjan Marjanović, član;
dr Nebojša Kavarić, član;
Richard Đuričić, član;
Zoran Šćekić, član;
Bojana Laković, članica;
Miroslava-Mima Ivanović, članica;
Luka Stijepović, član,
Dragan Tepavčević, član;
Marina Vujačić, članica.
U decembru 2022. konstatovan je prekid članstva Miroslave-Mime Ivanović i Bojane Laković.

Saradnici i donatori