Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


PRIME – nosilac Galileo production – Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija (februar 2020 – april 2022)

IDEA – nosilac Univerzitet Polis – Erasmus+ program Evropske komisije (januar 2021 – januar 2024)

OsnaŽene (WomE(n)mPoWereD) –  program malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade SAD u Podgorici (1. oktobar 2021 – 31. marta 2022)

PUT do sigurnOStI – UMHCG i NVU INVICTUS – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (17. decembar 2021 – 17. septembar 2022)

FRIDAFeminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo – afirmacija – konkurs za NVO Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (27. decembar 2021 – 26. avgust 2022)

P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI – konkurs za NVO Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (31. decembar 2021 – 30. septembar 2022)

Roditeljstvo = za sve – konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (31. decembar 2021 – 31. decembar 2022)

Samostalnošću do slobode! –  realizuje se uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja (decembar 2021 – decembar 2022)

Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) – Evropska unija, uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (17. januar 2022 – 16. januar 2023)

STEP (Sustainable Transition for Equal Possibilities) – Održiva tranzicija za jednake mogućnosti! – realizuje se uz finansijsku podršku UNICEF-a (14. mart 2022  – 14. oktobar 2022)

ForUM za prava OSI – Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (15. mart 2022-14. mart 2023) 

Ćutanje nije opcija! – realizuje se uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja (31. mart 2022 – 31 januar 2023)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori