Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju:

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas)
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


Unaprjeđenje inkluzije djece s invaliditetom i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori – realizuje se uz finansijsku podršku Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), a realizuju UNICEF, UNDP i Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori (18. novembar 2022 – 18. mart 2023, realizacija projekta produžena do 30. septembra 2023. Projekat finansijski završen, preostale završne aktivnosti)

Javni rad Personalni asistent – konkurs Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (3. jul 2023 – 1. novembar 2023)

Samostalno – aktivno – odgovorno! – konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (26. decembar 2022 – 26. decembar 2023)

IDEA – nosilac Univerzitet Polis – Erasmus+ program Evropske komisije (januar 2021 – januar 2024)

Podrška, a NE zanemarivanje! – konkurs Glavnog grada Podgorica (25. maja 2023 – 24. maja 2024)

U kontaktu (Project in Touch) kroz finansijsku podršku Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) delagirane od strane Evropske komisije (1. mart 2023 – 1. januar 2025)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori