Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju:

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas)
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


U kontaktu (Project in Touch) kroz finansijsku podršku Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) delagirane od strane Evropske Komisije (1. mart 2023 – 1. januar 2025)

Podrška, a NE zanemarivanje! konkurs Glavnog grada Podgorica (25. maj 2023 – 24. maj 2024)

Inicijativa za manje invaliditeta, a više potencijala (Initiative for less disabilities and more abilities) – nosilac Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac – realizuje se uz finansijsku podršku Nacionalne Fondacije Tempus, Erasmus+ programa (Evropske Komisije) i Evropske unije (1. oktobar 2023 – 31. decembar 2024)

Osnaživanje osoba s fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unaprjeđenje digitalnih marketing kompetencija (Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work – DI-MARC) – nosilac Institut ekonomskih nauka – realizuje se uz finansijsku podršku Evropske Komisije (1. oktobar 2023 – 30. septembar 2025)

Bezbjed(n)(OS)n(i) PUTevi – konkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (24. novembar 2023 – 24. jul 2024)

Škola antidiskriminacije konkurs za NVO Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (19. decembar 2023 – 19. oktobar 2024)

Samo minut – Sačekaj ti! – konkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (28. decembar 2023 – 28. jul 2024).

Mobilni timovi – Medijacija u zajednici za osobe s invaliditetomGlavni grad i Crveni krst Crne Gore (1. januar 2024 – 1. decembar 2024)

Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je! – kroz finsijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (3. januar 2024 – 3. januar 2026)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori