Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


 

PRIME – nosilac Galileo production – Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija (februar 2020 – april 2022)

Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) – UMHCG, Glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (2. mart 2020 – 1. mart 2022)

OsamoStalI se! – konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (26. oktobar 2020 – 26. oktobar 2021)

Nauči – primijeni – promijeni – konkurs za NVO Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (29. decembar 2020 – 29. septembar 2021. realizacija projekta je produžena do 29. oktobra 2021)

Usluge podrške za život u zajednici za osobe s invaliditetom i Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe s invaliditetom – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (januar – decembar 2021)

IDEA – nosilac Univerzitet Polis – Erasmus+ program Evropske komisije (januar 2021 – januar 2024)

Od pasivnih korisnika do aktivnih građana –  realizuju se uz finansijsku podršku organizacije ULOBA posredstvom Bente Skansgards Fonda za samostalni život (Bente Skansgård’s Independent Living Fund) (septembar – oktobar 2021)

ZAštićene, OSnažene, sIgurne – Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency – ADA) – konkurs za dodjelu malih grantova NVO raspisan od strane Centra za ženska prava (1. septembar – 1. decembar 2021)

Za jednako učešće OSI! – konkurs za NVO Glavnog grada Podgorice (7. septembar 2021 – 7. marta 2022)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori