Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju:

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas)
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


ZEBRA– Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (31. avgust 2022 – 28. februar 2023, realizacija projekta produžena do 30. aprila 2023)

Unaprjeđenje inkluzije djece s invaliditetom i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori – realizuje se uz finansijsku podršku Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), a realizuju UNICEF, UNDP i Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori (18. novembar 2022 – 18. mart 2023, realizacija projekta produžena do 30. juna 2023)

Pričajmo o bezbjednOStI – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (31. avgust 2022 – 31. maj 2023)

Bezbjedna i Sigurna! realizuje se uz finansijku podršku Ministartsva rada i socijalnog staranja (26. decembar 2022 – 26. avgust 2023)

Podizanje nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava OSI – podržan je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta (18. oktobar 2022 – 31. jul 2023)

Prav(O) za žene (S) (I)nvaliditetom – konkurs za NVO Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (23. decembar 2022 – 23. avgust 2023)

P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI – konkurs za NVO Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (29. decembar 2022 – 29. septembar 2023)

Samostalno – aktivno – odgovorno! – konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (26. decembar 2022 – 26. decembar 2023)

IDEA – nosilac Univerzitet Polis – Erasmus+ program Evropske komisije (januar 2021 – januar 2024)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori