Projekti u realizaciji

Projekti koji se trenutno realizuju: 

 

PORTAL DISABILITYINFO (od 2011. do danas kroz projektne i redovne aktivnosti)

Za mlade s invaliditetom – bez barijera! (od 2012. do danas)

     Studentski servis (od 2001. do danas) 
     Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom (od 2008. do danas, po mogućnosti jednom godišnje)

Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis 


Inkluzija umjetnika (ARTiculate inclusion) – realizuje se uz finansijsku podršku Fonda za zapadni Balkan (15. juna 2022 – 14. decembra 2022, realizacija projekta je produžena do 14. februara 2023)

OsnaŽene (WomE(n)mPoWereD) –  program malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade SAD u Podgorici (1. oktobar 2021 – 31. marta 2022, realizacija projekta je produžena do 31. decembra 2022)

Roditeljstvo = za sve – konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (31. decembar 2021 – 31. decembar 2022)

Samostalnošću do slobode! –  realizuje se uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja (decembar 2021 – decembar 2022)

Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) Evropska unija, uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (17. januar 2022 – 16. januar 2023)

Javni rad Personalni asistent – konkurs Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (21. septembar 2022 – 21. januara 2023)

Ćutanje nije opcija! – realizuje se uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja (31. mart 2022 – 31. januar 2023)

ZEBRA– Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (31. avgust 2022 – 28. februar 2023).

ForUM za prava OSI – Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (15. mart 2022 – 14. mart 2023) 

Pričajmo o bezbjednOStI – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (31. avgust 2022 – 31. maj 2023).

Podizanje nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava OSI – podržan je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta (18. oktobar 2022 – 31. jul 2023),

IDEA – nosilac Univerzitet Polis – Erasmus+ program Evropske komisije (januar 2021 – januar 2024)

Otvoreni dan

Obilježavanje važnih datuma koji se tiču osoba s invaliditetom

Saradnici i donatori