Obilježavanje važnih datuma koje se tiču osoba s invaliditetom

Svake godine UMHCG samostalno ili u saradnji s drugim organizacijama obilježava 3. decembar – Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 21. mart – Međunarodni dan osoba s Daun sindromom, 4. april – Svjetski dan osoba s autizmom, Svjetski dan pasa vodiča – poslednje srijede aprila, 5. maj – Evropski dan samostalnog života, Međunarodnu sedmicu osoba oštećenog sluha (21. – 27. oktobra), aktivnostima koje imaju za cilj podizanje svijesti,  isticanje jednakosti i potencijala osoba s invaliditetom.

Saradnici i donatori