NASTAVAK USLUGE PRISTUPAČNOG PREVOZA OD VRATA DO VRATA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA

NASTAVAK USLUGE PRISTUPAČNOG PREVOZA OD VRATA DO VRATA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA

Nastavlja se usluga pristupačnog prevoza od vrata do vrata, namijenjena za osobe s invaliditeom koje žive, rade i studiraju na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je potpisalo Ugovor o saradnji sa Sekreterijatom za socijalno staranje Glavnog grada o nastavku pružanja usluge pristupačnog prevoza od vrata do vrata. Za ovu uslugu, Sekretarijat za socijalno starenje je obezbijedio finansijsku podršku, kako bi se nastavilo sa pružanjem usluge, u trajanju od godinu dana, odnosno do juna 2025.

Naime, ovu uslugu neposredno pruža D.O.O Siti taksi (City taxi) na osnovu Ugovora o saradnji o obezbjeđivanju usluge prevoza od vrata do vrata za osobe s invaliditetom na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

Uslugom pristupačnog prevoza od vrata do vrata, želi se obezbijediti bolji kvalitet života osoba s invaliditetom, i prije svega, doprinijeti njihovoj većoj samostalnosti i učešće u zajednici.

Usluga se pruža u kontinuitetu, bez naknade za korisnike/ceposredstvom dva vozila, radnim danima u periodu od 7.00h do 22.00h. Ovu uslugu trenutno koristi  149 osoba s invaliditetom.

Ovim putem pozivamo sve osobe s invaliditetom u Podgorici, koje nisu  trenutno korisnici/ce usluge, da nam se jave, kako bi popunile Upitnik i ispunile preduslov za korišćenje usluge pristupačnog prevoza.

Podsjećamo, servis pristupačnog prevoza od vrata do vrata za osobe s invaliditetom u Glavnom gradu Podgorici uspostavljen je kroz projekat Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change)! koji je finansiran uz podršku Evropske unije, kroz projekat  IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), odnosno – grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services) u čijoj je realizaciji Glavni grad Podgorica bio jedan od partnera. Nakon završetka projekta, Glavni grad je nastavio redovno finansiranje ove usluge.

Saradnici i donatori