Zaista živjeti (Uloba fund)

Projekat “Zaista živjeti” (“To relly live”) ima za cilj promociju filozofije samostalnog života među osobama sa invaliditetom, donosiocima odluka i širom javnošću. Projekat je namijenjen osnaživanju osoba sa invaliditetom i razvijanju njihovih kapaciteta da žive i promovišu samostalni život. Paralelno, sa filozofijom samostalnog života i njenim ključnim principima će se kroz radionice i medijsku kampanju upoznavati i članovi porodica OSI, donosioci odluka i šira javnost. Ove aktivnosti će u daljem doprinijeti poboljšanju inkluzije i povećanju broja osoba sa invaliditetom koje žive samostalno.

Planirano je da projekat traje 3 mjeseca, a podržan je od strane norveškog fonda Uloba.

Saradnici i donatori