STUDENTSKI SERVIS / STUDENTSKA SAVJETODAVNA KANCELARIJA (2001- DO DANAS)

U okviru Studentske savjetodavne kancelarije koja je osnovana 2014. u okviru TEMPUS projekta “Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori” studenti mogu dobiti podršku:

– pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije);

– u oslobađanju od plaćanja naknade (školarine) na bilo kojem fakultetu u Crnoj Gori (državnom, privatnom, ili na fakultetu koji djeluje kao samostalna institucija);

– prilikom apliciranja i u ostvarianju studentske stipendije;

– prilikom upućivanja inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;

– u sređivanju smještaja u studentskom domu (prioritetno dodjeljivanje smještaja studentima s invaliditetom, prikupljanje i predaja dokumentacije). Ova aktivnost podrazumijeva omogućavanje dodjeljivanja smještaja studentima s invaliditetom u studentskom domu, kao i prikupljanje i predaja dokumentacije nadležnim ustanovama, te upućivanje inicijative sa tzv. Spiskom želja i predlogom za prioritetno obezbjeđivanje smještaja. Od oktobra 2018. jedan od članova komisije za smještaj u domu u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Cetinju je predstavnik UMHCG. Takođe, od decembra 2018. studenti s invaliditetom koji koriste usluge smještaja i ishrane u JU Domu učenika i studenata – Podgorica oslobođeni su od plaćanja navedenih troškova.

U  zavisnosti od projektnih aktivnosti UMHCG od 2008. pruža dostupan prevoz studentima, prioritetno korisnicima kolica, ali se on u zavisnosti od potreba pruža i drugim osobama s invalididtetom, usled nepristupačnosti javnog prevoza. 

Od 2011. se u okviru Studentskog servisa pružaju i usluge personalne asistencije i asistencije u nastavi za određeni broj korisnika i to periodično.

UMHCG pruža takođe i usluge individualnog i grupnog psihološkog savjetovališta, a od nedavno organizuje i jednom mjesečno Okupljanja OSI odnosno grupe samopodrške. Ova aktivnost ima za cilj da pruži neformalnu podršku zainteresovanim OSI u njihovim pravima, interesovanjima, ali i ohrabrivanju i pružanju osjećaja sigurnosti.

Trenutno u internoj bazi UMHCG imamo 135 studenta s invaliditetom.

Usluge Studentskog servisa jednim dijelom se odnose i na srednjoškolce s invaliditetom. U tom smislu na platformi Vršnjačka podrška nalazi se upitnik Mapiranje potreba mladih koji je Udruženje formiralo u okviru projekta Mladi zajedno za promjene uz finansijsku podršku Unicef-a predstavništvo u Crnoj Gori. Namjera je da popunjavanjem upitnika mladi s invaliditetom navedu potrebe, odnosno aktivnosti u čijem im je zadovoljavanju potrebna podrška. 

Na sledećem linku se možete upoznati s Analizom pristupačnosti srednjih škola i Analizom nastavnog procesa i uslova rada srednjih škola koje je Udruženje izradilo u okviru projekta Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se! podržanog od strane Ministarstva prosvjete kroz konkurs za NVO 2018. Analizama su obuhvaćene 23 srednje škole odnosno monitoring je sproveden u šest crnogorskih gradova i to u: Podgorici, Bijelom Polju, Baru, Beranama, Budvi i Nikšiću.

Saradnici i donatori