CDT, UZOR i UMHCG: Vrijeme je za sveobuhvatnu izbornu reformu

CDT, UZOR i UMHCG: Vrijeme je za sveobuhvatnu izbornu reformu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će u naredne dvije godine realizovati projekat Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je! sa ključnim ciljem da se reforma svih segmenata izbornog procesa – nakon više neuspješnih pokušaja koji traju gotovo deceniju – konačno realizuje, i da se njome napravi korak naprijed, prema demokratskom izbornom procesu, u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima.

Projekat realizujemo uz podršku Evropske unije (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Apelujemo na novoformirani Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu (Odbor) da što prije počne sa posvećenim i efikasnim radom, koji treba da dovede do značajnih poboljšanja svih zakona koje se tiču izbornih procesa. Poslanice i poslanici imaju veliku priliku da konačno prekinu sa praksama stavljanja političkog interesa ispred interesa demokratske zajednice, i da kroz otvoren i pošten dijalog urade ono za šta prethodni sazivi Skupštine, u posljednjih desetak godina, nijesu imali političke volje.

Vjerujemo da je konačno došlo vrijeme da se ostvari depolitizacija i profesionalizacija izborne administracije, kvalitetnije zaštiti izborno pravo i poveća transparentnost i tačnost biračkog spiska, kao i ažurnost registara iz kojih se on izvodi. Zatim, treba značajno unaprijediti kontrolu nad finansiranjem izbornih kampanja, sankcionisati zloupotreba javnih resursa i poboljšati normativne propise koji se tiču izborne tišine. Nesumnjiva potreba je da građani/ke konačno dobiju priliku da glasaju na otvorenim listama i mogućnost individualnih kandidatura, da se ostvare bolje garancije afirmativne akcije za manjinske zajednice i žene, da se ostvari puna pristupačnost izbornog procesa osobama s invaliditetom i riješe mnoga druga pitanja koja opterećuju proces poput medijskog izvještavanja o izborima uz punu zaštitu medijskih sloboda.

Podržaćemo rad Odbora i, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti, pripremiti niz analiza koje će sadržati predloge i preporuke za poboljšanje izbornih zakona. Između ostalog, to uključuje analize o izbornoj administraciji, zaštiti biračkog prava, učešću osoba s invaliditetom u izborima, nedozvoljenim stranim uticajima na izbore i drugo. Realizovaćemo i treninge koji će se fokusirati na pravne propise, pravila i postupke izbornog procesa s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom, ali i na sve ostale ranjive kategorije društva, poput Roma i Egipćana. Dalje, želimo da doprinesemo dijalogu o izbornoj reformi i zato ćemo organizovati nekoliko događaja sa poslanicima/cama, građanima/kama i medijima i emitovaćemo podkaste u okviru kojih ćemo razgovarati o detaljima izborne reforme. Takođe, organizovaćemo konferenciju na temu izborne reforme u okviru koje ćemo imati priliku da čujemo mišljenja svih zainteresovanih strana uključujući predstavnike međunarodne zajednice.

Naša prva aktivnost, nakon početka rada Odbora, biće inicijativa za proširenje njegove nadležnosti, jer se u toku pripreme odluke o njegovom obrazovanju napravio previd pa se u djelokrugu rada nije našao Zakon o izboru predsjednika Crne Gore, niti set medijskih zakona čiji se djelovi, i te kako, tiču izbornih procesa. Nedostaje i neophodna analiza Zakona o lokalnoj samoupraviZakona o Ustavnom sudu i još nekih zakonskih tekstova koji su veoma važni za regulisanje izbornog procesa.

Novi pregovarački okvir za Albaniju i Sjevernu Makedoniju predviđa snažniji fokus na temeljne reforme, a tu je i funkcionisanje demokratskih institucija. U tom dijelu posebna pažnja je posvećena integritetu izbora, njihovom finansiranju, medijskom izvještavanju o njima i dezinformacijama u izbornim procesima. Ovo su koraci koje je Crna Gora preskočila, a na koje će se prije ili kasnije morati vratiti u cilju ispunjavanja političkih kriterijuma EU. Zato smatramo da je izborna reforma i rad Odbora idealna prilika da se usvoji i ovaj važan evropski standard.

Takođe, nadamo se da će Odbor u svom radu ostvariti punu transparentnost i otvorenost te da će nakon brzog izbora pridruženih članova iz reda nevladinih organizacija i akademske zajednice, koji će stalno učestvovati u njegovom radu bez prava glasa, naći prostor i za sve stručnjake/inje za pojedine specifične djelove svih zakona kojima se uređuju određeni djelovi izbornih procesa.

Svojim aktivnostima na projektu želimo još jednom pokazati da je civilno društvo konstruktivan i aktivan partner u reformskim procesima i da nema gotovo niti jednog segmenta izbornog procesa za koji nemamo konkretne predloge za poboljšanje.

Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT

Marko Pejović, programski direktor UZOR

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG

Saradnici i donatori