Zastupljenosti osoba s invaliditetom ni u novoj vlasti neće biti

O zastupljenosti osoba s invaliditetom na listama nije bilo riječi u medijima. Na listama, za vanredne parlamentarne izbore, je bilo osoba s invaliditetom, možda, i u većoj mjeri nego do sada, što je i logično s obzirom na broj partija i koalicija koje su učestvovale na izborima. Međutim, ni na jednoj listi, osoba s invaliditetom, koja […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA SREDNJOŠKOLCE/KE O MODELIMA PRISTUPA INVALIDITETU I LJUDSKIM PRAVIMA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane srednjoškolce/ke, uzrasta 14 – 18 godina, da se prijave za učešće na jednočasovnoj Radionici o Modelima pristupa invaliditetu i ljudskim pravima osoba s invaliditetom (OSI). Radionica će, se održati u petak, 23. juna 2023, s početkom u 11.00 časova u prostorijama Udruženja, u Podgorici (adresa: Ulica Kralja Nikole 76, stara Varoš). Na Radionici, biće riječi o terminologiji […]

Opširnije

Studijska posjeta zaposlenih Udruženja mladih sa hendikepom Tirani

U okviru projekta U kontaktu (In Touch) koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kao partner, realizuje u saradnji sa: Asocijacijom ABiCi (Associazione ABiCi), Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos, NVO Bez barijera (alb. Pertej barrierave (BBA), engl. Beyond barriers), Aktivnom zonom (Active zone outdoor (AZO)) i Srednja zemlja (Terra di mezzo (TDM)), zaposleni u UMHCG, Milena Kovačević i Milovan Marković, imali su priliku da […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG POKRENULO KAMPANJU ZA UPIS NA FAKULTET

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), i ove godine, pokrenulo je Kampanju za upis na fakultet, koja ima za cilj motivisanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje nakon srednje škole. Pored toga, u toku upisnih rokova (jun-jul) organizovaćemo info štandove na nekim od crnogorskih univerziteta ili fakulteta s ciljem informisanja mladih s invaliditetom o servisima podrške […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SUSRETIMA MLADIH S INVALIDITETOM (GRUPE SAMOPODRŠKE)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane mlade s invaliditetom, uzrasta od 15 do 30 godina,  koji žive, borave i rade u Podgorici, da se prijave za učešće na Susretima  mladih s invaliditetom (grupama samopodrške), planiranim za period od jula do decembra 2023. Grupe samopodrške imaju za cilj da mladi s invaliditetom pružaju jedni drugima međusobnu podršku, razmjenjuju […]

Opširnije

Saradnici i donatori