CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA U ŽENEVI PRED UN KOMITETOM ZA UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA U ŽENEVI PRED UN KOMITETOM ZA UKLANJANJE SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Centar za ženska prava (CŽP) je danas u 15.00 časova pred Komitetom za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena u Ujedinjenim nacijama (CEDAW) u Ženevi, predstavio izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je uradio u partnerstvu sa Centrom za romske inicijativeAsocijacijom Spektra i Udruženjem mladih sa hedikepom Crne Gore.
Ispred Centra za ženska prava je govorila izvršna direktorica Maja Raičević i koordinatorka programa javnog zagovaranja Anita Stjepčević.
Izvještaj pokriva oblasti u kojima je diskriminacija žena najprisutnija, a posebno se bavi položajem žena iz marginalizovanih grupa: Romkinja i Egipćankižena sa invaliditetomLBTI ženažena koje samostalno brinu o djeci itd.

Izvor: Centar za ženska prava

Pripremila: Dajana Vuković

Saradnici i donatori