JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA ŠKOLI DJEČJIH PRAVA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA ŠKOLI DJEČJIH PRAVA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane adolescente/kinje s invaliditetom i adolescente/kinje bez invaliditeta, uzrasta 14-19 godina, iz cijele Crne Gore, da se prijave za učešće u Školi dječjih prava.

Planirano je da se Škola organizuje u perodu od 29. do 31. jula 2024, u nekom od pristupačnih hotela.

Cilj Škole je da se, između ostalog, doprinese informisanju djece (adolescenata/kinja) s invaliditetom o pravima i slobodama osoba s invaliditetom i garancijama dječjih prava koja proističu iz Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom.

Škola će se temeljiti na principima interaktivnog, neformalnog učenja koje će se sastojati od razgovora, grupnog rada i rada u parovima, prezentacija, društvenih igara, gledanja filmova i diskusije o njihovom sadržaju. Na ovaj način učesnici/e će saznati više o svojim pravima, razmjenjivati svoja iskustva i mišljenja, provoditi vrijeme zajedno, razvijajući prijateljstva i međusobno razumijevanje. Škola će obuhvatiti neke od sljedećih tema: Modeli pristupa invaliditetu; Uvod u prava djece, s akcentom na prava djece s invaliditetom; Inkluzivno obrazovanje; Zaštita od nasilja (s posebnim akcentom na  vršnjačko i onlajn nasilje); Servisi podrške za djecu i mlade s invaliditetom, (Samo)procjena potreba i kultura, Volonterstvo i aktivizam mladih, Kreativnost mladih i djece s invaliditetom.

Treneri/ce na Školi će biti osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta koje se bave mladima i promocijom ljudskih prava.  

UMHCG pokriva sve troškove učešća na Školi. Nakon završene Škole polaznicima/ama će biti uručeni sertifikati.

Zainteresovani/e kandidati/kinje se mogu prijaviti ispunjavanjem kratkog upitnika klikom na Link s naznakom Prijava za Školu dječjih prava. Izabrani/e učesnici/e će nakanadno biti obaviješteni/e o organizacionim aktivnostima Škole.

Škola se sprovodi u okviru projekta Škola antidiskriminacije, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati i na brojeve telefona: 020/265-650 ili 067/801-761 (uključujući i Viber).

Saradnici i donatori