Najava: UMHCG organizuje radionicu za studente s invaliditetom

    Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje u subotu, 17. februara, s početkom u 11h, radionicu o programima mobilnosti i radne prakse za studente s invaliditetom u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore (ul. Cetinjska br. 2). Radionica se organizuje u okviru projekta Trans2Work – „Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka […]

Opširnije

Saopštenje za javnost: Ko koga čuva?

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore izražava svoje nezadovoljstvo i duboku zabrinutost zbog stava o osobama s invaliditetom nedavno predstavljenog u pozivu NVO „Portret“ stručnim licima koja rade s osobama s invaliditetom za učešće u seminaru na temu „Prevencija sindroma sagorijevanja kod stručnih lica koja rade sa OSI“ u okviru projekta „Čuvam se, čuvam te“. […]

Opširnije

Javni poziv za studente s invaliditetom za učešće na kursu računara u okviru projekta „Učimo zajedno“

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane studente s invaliditetom s teritorije Crne Gore da se prijave za učešće na kursu računara. Pomenuta aktivnost će biti sprovedena u okviru projekta “Učimo zajedno” koji je finansijski podržan od strane Crnogorskog Telekoma kroz konkurs za društveno odgovorne projekte “Za svako dobro”, a sprovodi se u saradnji […]

Opširnije

Saopštenje za javnost: UMHCG i CRNVO započeli realizaciju projekta „Umrežavanjem do boljeg rada“

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ključni crnogorski propisi koji regulišu pitanja i prava OSI ne prate međunarodne standarde, a posebno Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i evropske politike. Tako brojni […]

Opširnije

Portal Disability info i aktuelnosti

Drage naše i dragi naši u poslednje vrijeme svakodnevno ažuriramo portal disabilityinfo i na njemu objavljujemo i aktivnosti našeg rada blagovremenije nego na sajtu zbog posjećenosti portala na regionalnom nivou. U tom smislu pozivamo vas da radi aktuelnosti redovno posjećujete i portal na adresi www.disabilityinfo.me. Takođe nam se svakodnevno možete obratiti ukoliko su vam potrebne […]

Opširnije

Saradnici i donatori