Najava: Nacionalna radionica za izgradnju kapaciteta za praćenje Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom

Decembar 7th, 2016

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa EDF i UNICEF-om organizuje radionicu posvećenu izgradnji kapaciteta za praćenje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Radionica  će se održati u petak i subodu, 9. i 10. decembra 2016. godine u hotelu Ramada u Podgorici, a organizuje se u okviru projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, zajedno sa Evropskim forumom osoba sa invaliditetom.

Radionica će prvog dana biti posvećena pravima i položaju djece s invaliditetom u Crnoj Gori a organizuje se pod nazivom: “Djeca s invaliditetom u Crnoj Gori kroz objektiv Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom“, dok je 10. decembra planirano učešće predstavnika organizacija koji će biti uključeni u pripremu Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Pripremila: Miličić Anđela

ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I DOSTUPNA PRAVA

Decembar 1st, 2016

Panel posvećen mladima s invaliditetom na TEEN T@LK konferenciji

Više od 200 srednjoškolaca učestvovalo je na drugoj po redu konferenciji Teen T@lk, održanoj danas u Podgorici, koju je otvorila Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora u Crnoj Gori. Kompanija Telenor podržala je organizaciju panela „Ka jednakim mogućnostima za mlade sa invaliditetom“, na kojem su članovi Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore govorili o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću.

Predstavljen je projekat, ʺICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetomʺ, koji UMHCG realizuje uz podršku Telenor fondacije. U sklopu projekta, posebna pažnja posvećena je besplatnom pravnom savjetovalištu, pokrenutom na portalu Disability.

​INFO, koji sadrži smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, kao što su: uputstva o tome kako ostvariti pravo glasa, subvencije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, materijalnog obezbjeđenja porodice, prava na ličnu invalidninu i njegu i pomoć i sl. Smjernice su, za nekoliko mjeseci, preuzete preko 400  puta.

„Broj osoba s invaliditetom koje su se obratile za pravni savjet ili pomoć prevazišao je naša očekivanja i u toku 2016. godine povećao se dvostruko. Do 1. novembra, pravne savjete dobilo je 99 osoba s invaliditetom, što je, uz broj preuzetih smjernica, značajan pokazatelj uspjeha projekta“, kaže Marina Vujačić iz UMHCG.

Kako bi se omogućile još naprednije opcije, od danas su na portalu Disability.info dostupne i audio i video opcija, preko kojih će osobe s inbvaliditetom moći da komuniciraju sa pravnim timom UMHCG. To će posebno olakšati pristup besplatnom pravnom savjetovalištu osobama s oštećenim vidom.

U toku je i razvijanje aplikacija online pravnog savjetovališta za iOS i Android telefone, čime će se osobama s invaliditetom omogućiti da upute pitanja i dobiju potrebne informacije sa bilo kojeg mjesta na kojem imaju pristup internetu.

​Izvor: Saopštenje za javnost​​ Telenor fondacije