Amandmani na Predlog zakona iz oblasti obrazovanja

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je povodom izmjena i dopuna zakona iz oblasti obrazovanja i to: Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Opštem Zakonu o obrazovanju i vaspitanju, Predlogu Zakona o imalo svoju predstavnicu u Ranoj grupi za izradu Novog Zakona o visokom obrazovanju, Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju i Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji kao i na Predlog Zakona o visokom obrazovanju, pripremilo Predlog amandmana koji su danas upućeni članicama i članovima Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Iako je Predlog Zakona o visokom obrazovanju u dijelu koji se tiče studenata s invaliditetom značajno unaprijeđen, jer je UMHCG imalo i predstavnicu Radne grupe koja je od početka učestvovala u izradi ovog Zakona u konačnoj verziji Predloga koji je Vlada utvrdila postoji još prostora za unapređenje odredbi, pa je stoga UMHCG pripremio amandmane.

Opšti stav UMHCG je da ostale Zakone u značajnoj mjeri treba unaprijediti jer svi ostali zakoni sadrže dismriminatorne norme koje se odnose na obrazovanje učenika s invaliditetom. Osim toga Predložene izmjene i dopune u dijelu koji se odnosi na učenike s invaliditetom uopšte nijesu unaprijeđene i ne definišu obavezu nadležnog ministarstva niti obrazovnih institucija da obrazovanje, odnosno obrazovni proces prilagode učenicima s invaliditetom i da im stvore nesmetane uslove za pohađanje nastave, servise podršlke i slično, već se u Predlozima ovih zakona može samo vidjeti puko pominjanje učenika s invaliditetom pri čemu se koristi nekorektne, omalovažavajuća terminologija, koje ne dovode do poboljšanja opštih i osnovnih uslova u praksi.

Sve predloge amandmana možete preuzeti ukoliko kliknete na linkove ispod:

Predlog amandmana na Predlog Zakona o visokom obrazovanju;

Predlog amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju;

Predlog amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;

Predlog amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju;

Predlog amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji.

Saradnici i donatori