Bogdanović: Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom od posebnog je značajno za svako društvo

Juli 23rd, 2017

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je na Cetinju u prostorijama Američkog ugla Cetinje organizovalo Javnu debatu o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada.

Otvarajući debatu gradonaćelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović je ukazao da treba raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, preuzimajući zakonske obaveze posebno u oblasti zapošljavanja i pristupačnosti.

Podsjetio je da je Prijestonica Cetinje u proteklom periodu dodijelila 10 stipendija među kojima su bili dobitnici i studenti s invaliditetom. Ukazao je da prioritet Prijestonice u narednom periodu treba biti zapošljavanje osoba s invaliditetom.

„Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom je značajno za svako društvo jer se radi o značajnoj po broju, ali neravnopravnoj po mogućnostima društvenoj grupi koja se otežano zapošljava“, naveo je Bodganović.

Bogdanović je istakao da je, kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom, učinjen napredak i na nacionalnom i na lokalnom nivou, istakavši da je neophodno preduzeti značajne obaveze kako na daljem usaglašavanju zakonodavstva s propisima Evropske unije, tako i na sprovođenju već preuzetih obaveza.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić je istakla značaj javnih debata posredstvom kojih će se mladi s invaliditetom informisati i osnažiti za proces visokog obrazovanja, koje je ne samo preduslov za kvalitetno zapošljavanje, već i za ravnopravnost. “Mladi s invaliditetom moraju preuzeti odgovornost za zalaganje i borbu za sopstvena prava”, navela je ona.

Predstavnica Centra za socijalni rad Cetinje Milica Krivokapić je istakla da, prema podacima koje Centar za socijalni rad posjeduje, postoji evidentna nezaposlenost osoba s invaliditetom, i visok nivo prepreka u zapošljavanju. U tom smislu, kako je navela, Centar za socijalni rad kroz postupak vođenja slučaja, odnosno kroz savjetodavni rad, psihosocijalnu i pravnu podršku pruža podršku u podizanju kapaciteta OSI.

„Jačanje osoba s invaliditetom mora proizilaziti iz porodice, ali i cijelog društva“, zaključila je Krivokapić.

Prenoseći svoje iskustvo u procesu studiranja, ali i rada sa studentima, studentkinja magistarskih studija i saradnica na Univerzitetu Crne Gore Anđela Radovanovićje navela da se osobama s invaliditetom moraju obezbijediti jednake mogućnosti i adekvatan pristup prema invaliditetu, kako bi nesmetano mogle da se obrazuju, razvijaju svoje ambicije i kapacitete ali i vrednuju za sopstvene zasluge i postignuća.

U toku i nakon diskusije su dogovoreni naredni koraci koji će se preduzeti na osnovu utvrđenih prioriteta od strane prijestonice Cetinje u saradnji s organizacijama osoba s invaliditetom, i drugim subjektima i institucijama, kako bi osigurali istinsku, a ne deklarativnu ravnopravnost osoba s invaliditetom. Ponuđeno je razmatranje kvalitetnog rješenja za zapošljavanje osobe s invaliditetom u lokalnoj samoupravi koja će koordinirati dalje aktivnosti na ovom polju.

Organizacijom ove debate zaokružena je aktivnost tri planirane javne debate koje su u julu organizovane u Budvi, Pljevljima i na Cetinju. Aktivnosti su podržane od strane Ministarsva sporta kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade.

​Pripremile: Anđela Miličić i Marina Vujačić

Predstavljanje Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Juli 22nd, 2017

Neformalna Koalicija organizacija osoba s invaliditetom će u ponedeljak, 24. jula, s početkom u 11 časova, u PR Centru (ul. Josipa Broza 23A) predstaviti ključne nalaze Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koji će biti upućen Komitetu prije razmatranja Inicijalnog izvještaja koji je država podnijela u martu 2014. godine.

Na konferenciji će ispred Koalicije govoriti: Marina Vujačić (UMHCG), Mislisav Korać (Naša inicijativa) i Nataša Borović (Savez udruženja paraplegičara Crne Gore).

Prateći smjernice koje je razvio UN Komitet za države članice, u skladu sa članom 35, stav 1, Konvencije, Koalicija je pripremila Alternativni izvještaj, čiji se sadržaj i suština odnose na „propuste“ države u dostavljanju relevantnih podataka, ili nepostupanje države u konkretnim oblastima, u skladu sa obavezama, principima i načelima Konvencije.

Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene Konvencije od strane OOSI u Crnoj Gori i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja. U Izvještaju su uvršteni i izvještaji i nalazi drugih nevladinih organizacija poput Akcije za ljudska prava, Instituta Alternativa, Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, zatim Unicefa i drugih.

Korišteni su i nalazi i Izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno u oblastima u kojima ova institucija redovno sprovodi monitoring i ukazuje na kršenje prava OSI.

Pripremu Alternativnog izvještaja podržali su Evropski forum osoba s invaliditetom (EDF) i Međunarodna alijansa osoba s invaliditetom (IDA).

Neformalnu Koaliciju organizacija čine:

Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške

Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – NARDOS

Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore

Savez slijepih Crne Gore

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Naša inicijativa

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Udruženje multiple skleroze Crne Gore