UMHCG apeluje na poštovanje standarda pristupačnosti prilikom najavljene izgradnje i rekonstrukcije škola

Povodom već izvršenh i najavljenih izgradnji ili rekonstrukcija vrtića i škola, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) apeluje na Ministarstvo prosvjete da se poštuju odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebno u dijelu koji propisuje obavezne elemente pristupačnosti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, […]

Opširnije

UMHCG RASPISUJE KONKURS za pisanje tekstova za OSI o individualnim iskustvima zaštite i zdravlja na radu u okviru projekta OSIguraj uslove sebi!

Svi zainteresovani za učešće na konkursu trebaju do ponedjeljka, 17. februara do 15.00 časova poslati tekst/esej obima do 1500 riječi  na mejl adresu:  umhcg2016@gmail.com, s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova za OSI“ Takmičari koji šalju svoje tekstove u pratećem mejlu treba da napišu ime i prezime, mjesto u kojem žive i kontakt telefon. Prema pravilima takmičenja, svako može poslati po jedan tekst na temu iskustava […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF-a (predstavništvo u Crnoj Gori).  Projektom se želi povećati mogućnost za socijalnu inkluziju i građansko učešće mladih s invaliditetom i mladih bez invaliditeta kroz aktivnosti volontiranja u školama i doprinos poboljšanju vještina tolerancije, razumijevanja i prihvatanja […]

Opširnije

Projekat Press to Work – Klikni i pro(radi)! – nova radna mjesta za šest OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), nakon seta aktivnosti pripreme za zapošljavanje, potpisalo je ugovor o radu sa šest novih osoba s invaliditetom zapošljenih kroz projekat Press to Work – Klikni i pro(radi).  Osobe s invaliditetom će u UMHCG biti angažovane do kraja trajanja projekta, uz mogućnost produžetka radnog angažmana. Na ovaj način, zaposleni […]

Opširnije

NAJAVA: PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine uz podršku Glavnog grada Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo personalnu asistenciju za dvije korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom. Pored usluge personalne asistencije i ove godine […]

Opširnije

Saradnici i donatori