UMHCG ORGANIZUJE EDUKATIVNU RADIONICU SA ZAPOSLENIMA U OBLASTI DRUMSKOG, AVIO I ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

ORGANIZUJE EDUKATIVNU RADIONICU SA ZAPOSLENIMA U OBLASTI DRUMSKOG, AVIO I ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Edukativnu radionicu sa zaposlenima u oblasti drumskog, avio i željezničkog saobraćaja.

Cilj radionice jeste doprinos adekvatnijem sprovođenju javnih politika u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti, kao i informisanje o pravima osoba s invaliditetom kao aktivnih učesnika u javnom saobraćaju i smanjenju stepena i vrste barijera s kojima se suočavaju u oblasti javnog saobraćaja.

Radionica će se održati u Podgorici, 26. marta 2024, s početkom u 11.00 časova, u Pres sali Skupštine Glavnog grada Podgorice.

Učešće na Radionici mogu uzeti zaposleni/e Glavnog grada Podgorice, zbog svih promjena, kako političkih i institucionalnih, tako i strateških na nivou Glavnog grada, te obezbjeđivanja novih autobusa koji saobraćaju na lokalnom nivou, zatim zaposleni/e u željezničkom i avio prevozu, zaposleni/e na Aerodromima Crne Gore, i avio kompanijama koje imaju predstavništva u Podgorici.

Prisustvo je moguće potvrditi na mejl umhcg2016@umhcg.com ili pozivom na brojeve telefona: 020/265-650 i 069/385-981.

Ova aktivnost je dio projekta Bezbjed(n)(OS)n(i) PUTevi, koji UMHCG sprovodi u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Cetinje (UPC), finansijski podržanog od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva posredstvom Konkursa za NVO u 2023. u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti.

Saradnici i donatori