UMHCG započinje realizaciju projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni!

Projekat PonOSIti, ravnopravni, uključeni! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Opšti cilj projekta je poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz promociju filozofije samostalnog življenja, poštovanje i zastupanje ljudskih prava i podizanje svijesti šire društvene zajednice o samostalnom življenju, mobilnosti, pravima i potrebama osoba s invaliditetom. Specifičnim ciljevima projekta […]

Opširnije

NAJAVA: Javna debata “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore  u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada organizuje Javnu debatu “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”.  Treća  javna debata će se održati u Podgorici u PR centru , 5. jula s početkom u 12.00 časova. Ključna aktivnost projekta odnosi se na praćanje sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica […]

Opširnije

NAJAVA: Javna debata “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada organizuje Javnu debatu “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”.  Druga od tri planirane javne debate će se održati u Nikšiću, 3. jula s početkom u 11.00 časova, u Inovacionono preduzetničkom centru Tehnopolis. Ključna aktivnost projekta odnosi se na praćanje sprovođenja Strategije za zaštitu […]

Opširnije

NAJAVA: Javna debata “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta: “Umrežavanjem do boljeg rada”, podržanog od strane Delegacije Evropske unije kroz projekat EIDHR, uz koofinansiranje Ministarstva javne upraveorganizuje Javnu debatu “Aktivne lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije OSI”.  Prva od tri planirane javne debate će se održati u Bijelom Polju, 1. jula s početkom u 12.00 časova […]

Opširnije

Programi edukacija o modelima pristupa invaliditetu i načinu rada s OSI trebaju biti dio redovnih programa formalnog i neformalnog obrazovanja

Omladinskim radnicima su potrebne edukacije i obuke o ophođenju, načinu rada i pružanju podrške mladima s invaliditetom, kako bi ih na adekvatan način i na ravnopravnim osnovama uključili u rad svojih organizacija, ili drugih aktivnosti u kojima su ciljna grupa. Ove edukacije se trebaju organizovati za šire ciljne grupe i postati dio redovnih programa posebno […]

Opširnije

Saradnici i donatori