Aleksandra Pavićević

Izvršna direktorica

Aleksandra je rođena 30. januara, 1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava trgovinsku školu „Sergije Stanić“ 2012. godine. Specijalizirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2017, Studijski program za menadžment na temu: “Zapošljavanje – proces donošenja odluke o angažovanju novih radnika” ocjenom A (10).

Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, (CGO) i fondacije Friedrich Ebert. Pohađala je i Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, kao i kurs računara s ocjenom A u Centru za obrazovanje i odgoj “Don Bosko”. Pohađala je Školu samostalnog života u periodu od 27. juna do 22. jula 2016. godine u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Od 1. septembra 2017, Aleksandra je izvršna direktorica UMHCG. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa UMHCG, a u okviru tog posla je bila odgovorna i za finansije UMHCG.

Od septembra 2014-e godine se priključila UMHCG u kojem je volontirala i učestvovala u raznim aktivnostima: konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, akciji dijeljenja lifleta u okviru kampanje „Ovo su naša mjesta“, u sprovođenju projekta: Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju, koji je UMHCG sprovodilo uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz ovaj projekat je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD Bijelo Polje), trening na temu: “Nabavke kod EU-IPA projekata” (SPUCG) trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”.

Služi se engleskim jezikom.

Aleksandra je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
E-mail:  aleksandra.pavicevic@umhcg.com;
Mob tel: +382 69 385 982

Saradnici i donatori