OMLADINSKA POLITIKA JE I MOJA POLITIKA!

Opšti cilj projekta je: “Doprinijeti učešću mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka, kreiranju politika i njihovom sprovođenju na teritoriji Crne Gore“. Specifični ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su: Povećanje nivoa znanja mladih s invaliditetom o učešću u procesima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu; Doprinos povećanju broja samostalnih mladih s invaliditetom kroz edukaciju o samostalnom životu i psihološko savjetovanje; Unapređenje nivoa znanja omladinskih radnika/ca i omladinskih organizacija o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom i Podizanje nivoa svijesti javnosti o mogućnostima učešća mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka kroz medijsku kampanju. 

Svi specifični ciljevi postići će se sprovođenjem aktivnosti koje podrazumijevaju organizovanje radionica za mlade s invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu, kao i za omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom, organizaciju škole samostalnog života i pružanje psihološkog savjetovanja.

Direktna ciljna grupa su mladi s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina i omladinski radnici/ce. Indirektna ciljna grupa su porodice i prijatelji mladih s invaliditetom, omladinske organizacije, građani i građanke Crne Gore, mediji koji djeluju na području Crne Gore, institucije i donosioci odluka u oblasti društvene brige o mladima, lokalne zajednice.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva sporta u prioritetnoj oblasti od javnog interesa – Javni konkurs “Pokreni se – zajedno za mlade”, a direktno doprinose realizaciji strateškog cilja koji se odnosi na: uspostavljanje kvalitetnih mehanizama za razvoj i podršku omladinskom aktivizmu na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i ciljeva javnih politika u oblastima društvene brige o mladima i razvoju civilnog društva i volonterizma, odnosno predstavljaju dalju osnovu za definisanje i planiranje politika u navedenim oblastima.

Realizacija projekta traje šest mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 11.782,00€.

Saradnici i donatori