UMHCG započinje realizaciju projekta Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori)

Projekat je nastavak prethodnog reformnog procesa kojim se želi povećati mogućnost za socijalnu inkluziju i otpornost na COVID-19 kod djece i  mladih s invaliditetom, njihovih vršnjaka bez invaliditeta, i njihovih porodica kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške u zajednici.

Potrebno je osnažiti djecu, mlade i odrasle s invaliditetom i njihove porodice za borbu s pandemijom COVID-19 i pružiti im direktnu psihosocijalnu i pravnu podršku za prevazilaženje krize i podršku za stimulisanje dječjeg razvoja kao i povećanje nivoa svijesti opšte javnosti o važnosti podrške za OSI u prevazilaženju COVID-19 pandemije. 

Projektom će direktno biti obuhvaćeni djeca i adolescenti s invaliditetom do 18 godina, odrasli s invaliditetom, roditelji i porodice djece i adolescenata s invaliditetom iz cijele Crne Gore, a indirektno organizacije OSI, škole u Crnoj Gori, nastavno osoblje, zaposleni u centrima za socijalni rad i dnevnim centrima  kao i društvo u cjelini.

Projekat obuhvata aktivnosti podrške tokom COVID-19 pandemije: pravno i psihosocijalno savjetovalište, onlajn pravne konsultacije, smjernice za ostvarivanje prava djece i adolescenata s invaliditetom i članova njihovih porodica i redovno ažuriranje platforme za vršnjačku podršku, te konferenciju o pristupu pravdi za djecu s invaliditetom; takmičenje u crtanju i pisanju sastava za djecu i adolescente s invaliditetom.

Realizacija projekta traje šest mjeseci počev od 25. decembra 2020.

Saradnici i donatori