PROTEST 15 NVO: PREDLOŽENE IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA OPET NE JAČAJU ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

Protestujemo zbog toga što nedavno objavljen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore ponovo ne sadrži izmjene važne za zaštitu ljudskih prava.  To je drugi put u tri mjeseca da Ministarstvo pravde ignoriše preporuke i Komiteta protiv torture (CAT) i Komiteta za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT) i one sadržane u […]

Opširnije

Potrebna nam je suštinska reforma izbornih zakona

Aktuelni saziv parlamenta ima jedinstvenu priliku da sprovede suštinsku reformu izbornog zakonodavstva i pokaže novi pristup u razumijevanju ovog ključnog demokratskog procesa, od kojeg zavisi i uspjeh naših evropskih integracija. Za uspjeh reforme će od posebne važnosti biti da parlament u otvorenom, transparentnom i inkluzivnom procesu nađe rješenja koja će garantovati fer i demokratsku izbornu […]

Opširnije

Javni poziv za učešće na Treningu o upravnom postupku za osobe s invaliditetom i članove porodice/poznanike osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom, članove porodice/poznanike osoba s invaliditetom da se prijave za učešće na Treningu o upravnom postupku. Trening će se održati u periodu od 24. do 25. aprila 2024, u hotelu Franca, u Pljevljima. Cilj Treninga je da se, između ostalog, doprinese informisanju osoba s invaliditetom i članova porodice […]

Opširnije

CDT, UZOR i UMHCG: Za kvalitetnu izbornu reformu potrebno proširiti djelokrug Odbora

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izrazili su zadovoljstvo zbog početka rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i ukazali na potrebu proširenja djelokruga Odbora u odnosu na zadatke definisane u članu 4. Odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. CDT je, u pripremi davanja svog doprinosa predstojećoj reformi, analizirao uočene nedostatke u zakonodavnom […]

Opširnije

CDT, UZOR i UMHCG: Vrijeme je za sveobuhvatnu izbornu reformu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će u naredne dvije godine realizovati projekat Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je! sa ključnim ciljem da se reforma svih segmenata izbornog procesa – nakon više neuspješnih pokušaja koji traju gotovo deceniju – konačno realizuje, i da se njome napravi […]

Opširnije

Saradnici i donatori