NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu u Kotoru

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI  organizuje jednodnevnu Radionicu za zaposlene u sudstvu, tužilaštvu, inspekcijskim organima i organima policije o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu. Radionica će biti organizovana 14. juna 2022, u Omladinskom klubu, u Kotoru. Cilj Radionice je unaprjeđenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito prilikom planiranja, ostvarivanja i […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA ForUM za prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom projekta ForUM za prava OSI u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ZA ORGANIZACIJE OSI I OSOBA S INVALIDITETOM O LJUDSKIM PRAVIMA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predstavnike/ce organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) i osobe s invaliditetom (OSI) da prisustvuju Obuci o ljudskim pravima OSI, koja će se održati u periodu 8-10. juna 2022. O mjestu održavanja obuke svi/e zainteresovani/e će biti blagovremeno informisani/e. Obuka se organizuje s ciljem da unaprijedi nivo znanja organizacija OSI o pravima osoba […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG organizuje jednodnevnu Radionicu o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu u Bijelom Polju

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI organizuje jednodnevnu Radionicu za zaposlene u sudstvu, tužilaštvu, inspekcijskim organima i organima policije o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu. Radionica će se održati 25. maja 2022, u Bijelom Polju. O tačnom mjestu i terminu organizacije Radionice svi zainteresovani/e biće blagovremeno informisani/e. Cilj Radionice je unapređenje saradnje […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA PREDSTAVNIKE/CE INSTITUCIJA I ORGANA NA LOKALNOM I NACIONALNOM NIVOU O PRAVIMA ŽSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predstavnike/ce institucija i organa na lokalnom i nacionalnom nivou da prisustvuju radionici o pravima žena s invaliditetom (ŽSI), koja će se održati 6. juna 2022. u Podgorici. Radionica se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja donosilaca odluka i kreatora politika o ljudskim pravima žena s invaliditetom i njihovoj adekvatnoj […]

Opširnije

Saradnici i donatori