Trening o upravnom postupku za osobe s invaliditetom, članove porodice i poznanike osoba s invaliditetom

Trening o upravnom postupku za osobe s invaliditetom, članove porodice i poznanike osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore održalo je dvodnevni Trening o upravnom postupku namijenjen osobama s invaliditetom, članicama i članovima njihovih porodica, i osobama bliskim njima, odnosno onima koji se zalažu za prava osoba s invaliditeom.

Cilj dvodnevnog Treninga o upravnom postupku je da se, između ostalog, doprinese informisanju osoba s invaliditetom i članova porodice osoba s invaliditetom o temeljnim pravima i slobodama osoba s invaliditetom i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invalidnosti.

Treningom su obuhvaćene dvije sesije sa teorijskim upoznavanjem o upravnom postupku i upravnom sporu, a nakon toga uslijedio je praktičan rad s učesnicama i učesnicima.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne gore više od deceniju sarađuje sa advokatskim timom koji im daje savjete i ukolko treba zastupa osobe s invaliditetom i njihove porodice u sporovima. O upravnom postupku svoja iskustva podijelio je advokat Miomir Đukić.

O upravnom sporu, pojmu i pokretanju upravnog spora govorila je na ovom seminaru advokatica Tijana Živković Petraković.

Vidljivost rada u besplatnoj pravnoj pomoći i promovisanju aktivnosti podrške i zastupanja pred nadležnim organima uliva sve veće povjerenje osobama sa invaliditetom tako da je iz godine u godinu sve veće interesovanje za pravne savjete, kaže izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.

Trening se sprovodi u okviru projekta Škola antidiskriminacije, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u okviru Konkursa za NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2023.

Izvor: RTV Pljevlja

Saradnici i donatori