NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE OBUKU ZA ORGANIZACIJE OSI I OSOBE S INVALIDITETOM O JAVNOM ZAGOVARANJU ZA PRAVA OSI

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE OBUKU ZA ORGANIZACIJE OSI I OSOBE S INVALIDITETOM O JAVNOM ZAGOVARANJU ZA PRAVA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje za organizacije OSI i OSI Obuku o javnom zagovaranju za prava OSI, koja će se održati u periodu 9-12. jula 2022, u hotelu Princess, u Baru.

Obuka se organizuje s ciljem da razvije zagovaračke kapacitete OOSI na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se pokrenule inicijative koje su od značaja za definisanje statusa repezentativnosti organizacija OSI, ali i druge teme koje se tiču prava OSI.

Obuka se sprovodi u okviru projekta ForUM za prava OSI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori