NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE OBUKU ZA ORGANIZACIJE OSI I OSI O LJUDSKIM PRAVIMA OSI

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE OBUKU ZA ORGANIZACIJE OSI I OSI O LJUDSKIM PRAVIMA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje obuku za organizacije OSI i osoba s invaliditetom o ljudskim pravima OSI. Škola će se održati u hotelu Princess, u Baru, u periodu 8-10. juna 2022. 

Obuka se organizuje s ciljem da unaprijedi nivo znanja organizacija OSI o pravima osoba s invaliditetom u skladu sa savremenim modelima pristupa invaliditetu koji se zasnivaju na ljudskim pravima, odnosno, na Konvenciji UN o pravima OSI.

Namjera je da se na ovaj način doprinese ujednačavanju pristupa invaliditetu s aspekta ljudskih prava i lakšem pokretanju zajedničkih inicijativa organizacija OSI na nacionalnom i lokalnom nivou.

Obuka se sprovodi u okviru projekta ForUM za prava OSI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Saradnici i donatori