NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE FORUM ZA RAZMJENU ISKUSTAVA CRNOGORSKIH I EVROPSKIH ORGANIZACIJA OSI

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE FORUM ZA RAZMJENU ISKUSTVA CRNOGORSKIH I EVROPSKIH ORGANIZACIJA OSI

 

Forum za razmjenu iskustava crnogorskih i evropskih organizacija OSI biće organizovan u četvrtak i petak, 26. i 27. januara 2023u hotelu CUEu Podgorici. 

Forum organizujemo s ciljem da podstaknemo razmjenu znanja i iskustava organizacija OSI iz Crne Gore sa sličnim organizacijama iz EU, kao i s institucijama koje su nadležne za zaštitu ljudskih prava OSI i organizacijama koje su kroz ciljeve i djelatnosti definisale oblast ljudskih prava OSI, radi prenošenja pozitivnih iskustava i primjera savladavanja izazova u praksi, s kojima su se ove organizacije već suočavale, te iniciranje unaprjeđenja položaja organizacija OSI kroz zakonsko definisanje njihove reprezentativnosti.

U uvodnom dijelu, prvog dana, planirano je da događaj otvore državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević, službenik za podršku razvoja politika i slobodu kretanja Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living) Kamil Goungor i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Tokom trajanja su planirana četiri panela na kojima će, pored predstavnika/ca crnogorskih organizacija, uzeti učešće evropske organizacije OSI, predstavnici/ce Evropskog foruma osoba s invaliditetom (European Disability Forum – EDF) i predstavnici/ce Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living).

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe s invaliditetom, građane i građanke da se prijave za učešće na pomenutom Forumu, te da istu isprate putem Fejsbuk stranice

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla umhcg2016@gmail.com ili na broj telefona 069/385-981, 067/801-761 ili 020/265 – 650

Forum se organizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centarom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori