Zero projekat – Saopštenje za javnost

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore jedina organizacija iz Crne Gore, koja će u Beču u četvrtak 27. petak i 28. februara na konferenciji Zero projekta, pod nazivom „Inovativne politike i prakse za osobe s invaliditetom“ predstaviti svoju inovativnu praksu koja se tiče pristupačnosti. UMHCG će na konferenciji u Beču predstavljati Izvršna direktorica Marina Vujačić.

Naime, UMHCG je prošle godine apliciralo projektom dostupnog prevoza koji se obezbjeđuje za studente s invaliditetom na nivou Glavnog grada od 2008. godine.

U okviru Studentskog servisa UMHCG-a svake godine 10-15 studenata s invaliditetom koristi svakodnevne usluge prevoza. Osim studenata usluge dostupnog prevoza su koristile i druge osobe s invaliditetom, često i van Podgorice i Crne Gore.

S obzirom na situaciju u Crnoj Gori koja je veoma loša po pitanju pristupačnosti javnog prevoza i generalno usluga prevoza, ovo je za nas još uvijek inovativna praksa, iako je u zemljama Evrope i Evropske unije mnogo naprednija, jer je saobraćaj u neuporedivo većoj mjeri pristupačan.

Inače misija Zero projekta je da radi za svijet gdje ne postoje barijere. Širom svijeta Zero projekat pronalazi modele i akcije koje poboljšavaju svakodnevni život i zakonska prava osoba s invaliditetom. Fokus Zero projekta, kao što smo naveli, za 2014. godinu je na pristupačnosti ubfirmacija i komunikacija, fizičkog okruženja i servisa podrške.

Osoblje angažovano na Zero projektu je izdalo publikaciju, odnosno Izvještaj o implementaciji člana 9 (Pristupačnost) Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, koji je dostupan na engleskom jeziku i na našem sajtu, na linku Publikacije.

Na konferenciji u Beču će prisustvovati preko 450 predstavnika institucija i organizacija koje su nominovale projekte iz oko 150 zemalja svijeta.

Ogromna nam je čast što ćemo predstavljati naše aktivnosti, rad Udruženja i u krajnjem Crnu Goru na ovom skupu, iako sa projektom koji je u razvijenim zemljama praksa već godinama unazad a ne inovativnost kao kod nas. Međutim, bez obzira na to u Crnoj Gori ne postoji sistemska podrška za ovaj servis, niti je definisan kao servis podrške ni u jednom zvaničnom dokumentu na nacionalnom i lokalnom nivou, pa samim tim ni finansijski održiv.

Ostale detalje Zero projekta možete pogledati na njihovom sajtu  http://zeroproject.org/

Marina Vujačić

Izvršna direktorica UMHCG-a

Saradnici i donatori