ZAJEDNO PROTIV SVIH OBLIKA MRŽNJE

Izražavamo solidarnost sa rediteljem Danilom Marunovićem, glumcem Todorom Vujoševićem i novinarem Mirkom Boškovićem, koji su brutalno napadnuti zbog zalaganja za prava LGBT osoba i toleranciju različitosti u Crnoj Gori.

Crna Gora je Ustavom predviđena kao demokratija, zasnovana na poštovanju ljudskih prava, među kojima je i pravo na zabranu diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Različita seksualna orijentacija, baš kao i različito političko opredjeljenje ili različita vjeroispovjest, nekome može da se sviđa ili ne sviđa, ali zbog toga danas u Crnoj Gori niko ne smije da strada, niti da javno priželjkuje da neko zbog toga strada, niti se iko zbog takve orijentacije ili opredjeljenja smije smatrati manje vrijednim.

Ustavom je zabranjeno djelovanje organizacija koje je usmjereno na kršenje zajamčenih prava i sloboda ili izazivanje mržnje i netrpeljivosti po bilo kojem osnovu, pa tako i po osnovu seksualne orijentacije. Zakonom o zabrani diskriminacije jasno je zabranjena diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i svaki oblik uznemiravanja, vrijeđanja i podsticanja na diskriminaciju. Krivičnim zakonom je posebno zabranjeno proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.

U svom obraćanju javnosti, anonimni organizatori navijača fudbalskog kluba «Budućnost» nisu pokazali da je njihova organizacija, ”Varvari”, spremna da poštuje ljudska prava svih ljudi, niti da njeno djelovanje nije usmjereno na izazivanje mržnje prema LGBT osobama. Naprotiv, ”Varvari” u svom reagovanju LGBT osobe nazivaju ”navodno ugroženom grupacijom izvitoperenih individua”, a Zdravka Cimbaljevića, prvog javno deklarisanog homoseksualca u Crnoj Gori, uvrijedljivo oslovljavaju sa ”gospodinica”. Iako kažu da ”kršenje zakona nije stav Varvara, niti će ikada biti”, Varvari na ovaj način nedvosmisleno krše zakon.

Istovremeno jedan od vođa ”Varvara”, izvjesni Aleksandar Ivanović – Čaka, u dnevnom listu Pobjeda, objavio je stav o tome da je ”homoseksualizam bolest i najveća prijetnja za hrišćanstvo” i javno pohvalio napadače na Marunovića, Vujoševića i Boškovića, iako anonimne vođe ”Varvara” javnost uvjeravaju da napadači nisu instruisani od strane njihovih organa.   Podgorica je preplavljena grafitima koji pozivaju na mržnju i nasilje prema seksualnim manjinama, sa potpisom ”Varvara” ili njihovih podgrupa, a da se njihovi organizatori ni na koji način nisu ogradili od takvih napisa, koji takođe predstavljaju kršenje zakona.

Zbog svega toga tvrdnja da iza napada u Podgorici ne stoje ”Varvari” kao organizovana grupa, bez direktne i nedvosmislene osude napada zvuči kao neuvjerljivo prikrivanje pred organima gonjenja.   Kako su ”Varvari” navijački klub grada koji je i naš, čije članske karte ima veliki broj Podgoričana koji na taj način izražavaju ljubav prema svome gradu i klubu, a nikako namjeru da bilo koga ugroze, odbijamo da vjerujemo da većina tih ljudi smatra da je bilo koji oblik nasilja prema onima koji drugačije misle opravdan. Nadamo se da će oni osuditi politiku udruženja koja toleriše nasilje i diskriminaciju i tako povratiti pravi duh Varvara koji su 80-tih godina bili simbol grada, pioniri otpora malograđanštini i promoteri urbanog duha tadašnjeg Titograda.

Očekujemo od nadležnih da prema ovoj organizaciji postupe u skladu s Ustavom i osiguraju zabranu i kažnjavanje svakog javnog zagovaranja i podsticanje mržnje i nasilja.

Saopštenje potpisuju:

Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka

Centar za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka

LGBT Forum Progres, Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor

Juventas, Ivana Vujović, predsjednica UO

Centar za ženska prava, Maja Raičević, izvršna direktorka

Centar za monitoring, Zlatko Vujović, predsjednik UO

Centar za antidiskriminaciju EKVISTA, Milan Šaranović, izvršni direktor

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, izvršna direkorka

Institut za socijalnu inkluziju, Biljana Alković, izvršna direktorka

Institut Alternativa, Stevo Muk, predsjednik UO

Evropski pokret u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, predsjednik

Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Ljupka Kovačević, koordinatorka

Sigurna ženska kuća, Ljiljana Raičević, izvršna direktorka

EXPEDITIO, Biljana Gligorić, programska direktorka

Centar za razvoj NVO, Ana Novaković, izvršna direkorka

Preporod, Jovan Bulajić, koordinator

CEDEM, Nenad Koprivica, izvršni direktor

Aleksandar Saša Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije

Goran Đurović, član Savjeta RTCG

Saradnici i donatori