Zajedničko saopštenje za javnost povodom ugradnje novih autobuskih stajališta u Glavnom gradu

Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“ i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore 06.06.2012. su pozvale investitore i izvođače radova da prilikom postavljanja novih autobuskih stajališta u Podgorici poštuju standarde pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

U dopisu koji je danas poslat Glavnom gradu, preduzećima „ROKŠPED“ i „Putevi“, EKVISTA i UMHCG izražavaju zadovoljstvo što će Podgorica dobiti nova autobuska stajališta, čime će se, uvjereni su, poboljšati imidž Glavnog grada. Istovremeno ove organizacije izražavaju zabrinutost zbog nepristupačnosti istih za osobe s invaliditetom. Stoga su ovom prilikom pozivale investitore i izvođače radova da prilikom rada na novim autobuskim stajalištima u Podgorici poštuju standarde pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Organizacije su investitore i izvođače radova uputile na Zakon o izgradnji objekata i uređenju prostora (član 73) i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (član 37.) kao propisima koji detaljno uređuju oblast pristupačnosti.

Naglašeno je da pristupačnost nije samo pitanje poštovanja propisa kako naše zemlje, tako i međunarodnih dokumenata, kao što je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, već je i pitanje nediskriminacije lica sa invaliditetom, odnosno lica smanjene pokretljivosti.

Izraženo je očekivanje da će se uvažiti propisani standardi i time osobama s invaliditetom osigurati nesmetano kretanje, pristup izgrađenom okruženju i prevozu, čime će se i njihova prava u potpunosti ispoštovati.

EKVISTA i UMHCG će vršiti monitoring ovog procesa i o tome redovno obavještavati javnost.

Saradnici i donatori