Zajednički poziv za medije UMHCG-a i Ekviste

Povodom drugog po redu ročišta (saslušanja tužilje), zakazanog za srijedu 11. jul. 2012. u 12h, u zgradi pored Osnovnog suda (Organ za prekršaje), po tužbi Danijele Vušurović, protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj je bila izložena, medijima su se obratili UMHCG i AD Ekvista.

U pozivu koji je poslat medijima, sa naglaskom na medijsko praćenje i izvještavanje slučaja javnosti se, između ostalog navodi:  Imajući u vidu Vašu zainteresovanost i dosadašnju praksu praćenja slučajeva diskriminacije OSI, te bitnost informisanja šire javnosti o istom, pozivamo Vas da medijski ispratite navedeni događaj. Takođe, pozivamo Vas da medijski ispratite proces prilagođavanja Osnovnog Suda u Nikšiću, čiji je završetak radova najavljen za kraj jula mjeseca.

Organizacije potpisnice će nastaviti da podržavaju osobe s invaliditetom i prate ostvarivanje i poštovanje prava ove populacije.

Naime, podsjećamo javnost, da je pred Osnovnim sudom u Nikšiću 06. aprila tekuće godine započeo proces po tužbi Danijele Vušurović, osobe s invaliditetom, korisnice invalidskih kolica, protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj je bila izložena. 06. aprila je održano prvo ročište (saslušanje svjedoka) kojem tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, nije mogla prisustvovati.

Drugo ročište, tj. saslušanje tužilje je bilo zakazano za 23. maj, a sudija Hajdarpašić, koji vodi cijeli slučaj, svjestan diskriminacije koju je Sud učinio u tom trenutku je izrazio spremnost da tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, odabere mjesto saslušanja koje njoj najviše odgovara. Ipak, saslušanje tužilje nije obavljeno 23. maja, već je otkazano za 11. jul zbog otsustva vještaka.

Nakon prvog ročišta, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, 09. aprila je uputilo dopis predsjedniku Osnovnog suda, g-dinu Radu Perišiću, upoznavajući ga sa konkretnim slučajem i tražeći da se riješi problem nepristupačnosti, kako bi institucija u kojoj se ostvaruje sudska zaštita i zadovoljava pravda bila jednako dostupna svim građanima. Po osnovu našeg zahtjeva, Sud je u najkraćem roku pokrenuo konkretne radnje za omogućavanje nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom zgradi Suda, time što je angažovao arhitektu da sačini idejno rješenje, izvođački projekat i predmjer i predračun radova u cilju adekvatnog prilagođavanja zgrade., te nas obavijestio o krajnjem roku za završetak radova koji je planiran do 1. avgusta 2012. godine.

 

UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE

CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU „EKVISTA“

Saradnici i donatori