Zajednička izjava NVO koje su protesno napustile okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Grupa NVO je protestvujući protiv kontinuiranog ignorantnskog i eksploatatorskog odnosa Savjeta za zaštitu od diskriminacije, napustila današnji okrugli sto koji je Savjet organizovao.

Od početka rada nije bio poštovan predviđeni program. Naime, nakon uvodnih izlaganja, napravljena je duža a neplanirana pauza, a glavni izlagači su otišli. Savjetnik premijera Jovan Kojičić, koji je moderirao skupom, nije uvažio prijedlog NVO da se otvori kratka diskusija. I pored upozorenja NVO da neće biti prilike da svi učestvuju u diskusiji sa ovim pomjeranjima,  Kojičić je tražio da se diskusija održi na samom kraju višesatnog okruglog stola insistirajući da se odjednom poštuje agenda koju je na samom početku prekršio.

Grupa NVO smatra da je na ovaj način upravo predstavnicima onih koji zastupaju prava najdiskriminisanijih grupa oduzeta mogućnost da utiču na sadržaj i kvalitet diskusije. Takođe, ovim je oduzeta mogućnost da šira javnost bude informisana o njihovim nastojanjima da se situacija u oblasti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori promijeni na bolje, a rad Savjeta učini transparentnijim.

Ovaj scenario rada je od NVO prepoznat kao dio uobičajene taktike kojom se diskredituju napori i ne uvažaju mišljenja organizacija koje se bave pravima najugroženijih društvenih grupa. Stoga su NVO činom napuštanja skupa poslale poruku da je saradnja moguća samo uz obostrano uvažavanje i konstruktivan pristup, a to svakako podrazumijeva otvorenost za potrebe svih aktera.

Ljupka Kovačević, ANIMA

Radoš Mušović, CRNVO

Ivana Vujović, Juventas

Danijel Kalezić, Queer Montenegro

Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća

Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom

Jelena Dacić, članica Radne grupe za poglavlje 28 (Zaštita potrošača i javno zdravlje)

Milan Šaranović, Centar za antidiskriminaciju Ekvista i član Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje i članica Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Saradnici i donatori