Za opremanje parkova i dnevnih cenatara mobilijarom za djecu s invaliditetom prikupljen novac

Kroz kampanju “Budi odgovoran” je prikupljen novac za još jedan predlog, odnosno projekat.

U pitanju je inicijativa za finansiranje projekta Opremanje parkova i dnevnih cenatara mobilijarom za djecu s invaliditetom. Ova inicijativa pokrenuta je od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore u drugom krugu kampanje “Budi odgovoran”, odnosno nakon što je država preuzela projekat. Pošto su iz ovog projekta prioritetno i u najvećoj mjeri finansirani projekti koji su se odnosili na opremanje zdravstvenih i drugih ustanova, savremenom i nedostajućom opremom predlog našeg projekta, odnosno ideja koja je kandidovana je cijelo vrijeme, po broju glasova građana, bila odmah iza tih projekata.

Ideja je pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja koje će biti odgovorno za realizaciju projekta. Pretpostavljamo da će se, kao i do sada, čekati sakupljanje novca iz kazni koje se naplaćuju usled neizdavanja fiskalnih računa, kršenja potrošačkih prava, nepravilnostima na kupalištima, za finansiranje još dva druga projekta kako bi ugovori bili potpisani i kako bi se moglo pristupiti realizaciji i ovog projekta.

Ideja UMHCG je bila da se opreme igrališta, odnsno bar po jedno igralište u svakom gradu jer je važno da sva djeca s invaliditetom u mjestima u kojima žive imaju i prostor za igranje, kao i sva druga djeca.

Imajući u vidu da je u proteklom periodu u Podgorici od strane građana uništavan i oštećen mobilijar koji je bio postavljen u parkovima, prije realizacije samog projekta nas čeka medijska kampanja kroz koju ćemo pokušati da utičemo na svijest građana, mlađih i starijih, da ne narušavaju i ne koriste mobilijar koji je namijenjen djeci s invaliditetom jer ih time onemogućavaju u igri i krše njihova osnovna prava.

Pripremila: Marina Vujačić

Saradnici i donatori