Za mlade s invaliditetom, bez barijera! – sufinansiranje od strane Ministarstva sporta

Opšti cilj projekta Za mlade s invaliditetom, bez barijera! je poboljšanje položaja mladih s invaliditetom u Crnoj Gori, kroz aktivnosti koje imaju za cilj informisanje, zalaganje i zastupanje ljudskih prava i samostalnog života mladih s invaliditetom, kao i sticanje specifičnih praksi i znanja za lakši pristup  tržištu rada za mlade s invaliditetom. Poseban cilj odnosi se i na podizanje svijesti šire društvene zajednice o pravima i potrebama osoba s invaliditetom, posebno u  oblastima obrazovanja i zapošljavanja.

Direktna ciljna grupa ovog programa su osobe s invaliditetom (mladi, studenti i visokoškolci), a kao indirektna ciljna grupa su planirane porodice i vršnjaci osoba s invaliditetom, nastavni kadar, poslodavci kao i društvo u cjelini. Glavne aktivnosti su:  Javne debate o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada, Studija praktične politike o pravnom i institucionalnom okviru, i postojećim mjerama i programima za zapošljavanje mladih s invaliditetom, Dvomjesečna radna praksa za najmanje troje mladih s invaliditetom, Pravno i psihosocijalno savjetovalište za mlade s invaliditetom, i nadogradnja internet stranice za informisanje i savjetovanje mladih. Program predstavlja nadogradnju već postojećih aktivnosti UMHCG koje se sprovode kroz Studentski servis i Servis za zapošljavanje. Program će se sprovoditi potencijalno 6 mjeseci, zaključno sa 30. novembrom, 2017.g.

Ove aktivnosti direktno su povezane s aktivnostima iz Akcionog plana za mlade za 2017. Projekat je finansijski podržan  od Ministarstva sporta u iznosu od 7.690,00€.

Saradnici i donatori