Vujačić: Neophodne edukacije o pristupu prema ženama s invaliditetom

U organizaciji Crnogorskog Ženskog Lobija (CŽL) u petak, 19. maja, u hotelu Podgorica održana je konferencija Govorimo o rodnoj ravnopravnosti i afirmišemo vrijednosti rodnih politika.

Na njoj je, na poziv organizatorki, učešće u panelu i diskusijama uzela i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Govoreći o svom dosadašnjem iskustvu, ona je, odmah na početku svog izlaganja, ukazala na višestruku diskriminaciju koju, svakodnevno i na svim nivoima, trpe žene s invaliditetom. 

„Žene s invaliditetom, naime, ne samo što nemaju podršku da imaju samostalan život i samostalno donošenje odluka, već im se uskraćuje i pravo da, po svom izboru, biraju partnera, kao i da ga uopšte imaju. A da, tek, ne govorimo o tome da imaju brak ili djecu“, naglasila je ona.

Vujačić je, takođe, otkrila i da se susrijetala s temom sterilizacije žena s invaliditetom i da i dalje ima dilemu da li se sterilizacija u Crnoj Gori vrši ili ne, bilo na medicinski ili nemedicinski način.

„Zato ja od 2017. insistiram i istrajavam na tome da institucije, konačno, odgovore na ovo pitanje koje im je, još tada, postavio Komitet UN za prava osoba s invaliditetom “, pojasnila je Vujačić.

Komitet nije dobio odgovor od države Crne Gore, niti smo ga mi dobili godinama nakon toga, pa sve do danas, ali, što se mene lično tiče, ćutanje države znači potvrdu da se sterilizacija vrši.”, dodala je Vujačić.  

Ona se dotakla i toga da žene s invaliditetom, u jako puno slučajeva, nisu u mogućnosti ni da stupe u kontakt s institucijama – kako bi zadovoljile elementarna prava i zahtjeve, prijavile diskriminaciju i nasilje – a podsjetila je i kakav je njihov odnos prema onima koje su bile žrtve (seksualnog) nasilja.

„To je, naročito, vidljivo u slučajevima kada su žene s intelektualnim invaliditetom – prilikom prijavljivanja i, kasnije, procesuiranja nasilja – uskraćene za mogućnost da im se, od strane policije, tužilaca i sudija, postavljaju pitanja na pristupačan i njima prihvatljiv način, uz primjenu razumnih adaptacija“, podsjetila je ona.

Zato je od najvećeg mogućeg značaja, zaključila je Vujačić, da edukacije o modelima pristupa invaliditetu, jeziku i terminologiji budu sistemske kako se, ionako diskriminisane i obespravljene, OSI ne bi još dodatno vrijeđale i ponižavale.

U tom kontekstu, podsjetila je da sve institucije i službe, posebno one koje pružaju javne usluge i pred kojima se ostvaruju prava, moraju imati protokol o postupanju s osobama s invaliditetom. Pojasnila je da to, obavezno, trebaju učiniti: zdravstvene institucije, policija, sudovi, tužilaštva i druge. 

Pripremio: Milovan Marković, programski asistent UMHCG i novinar

Saradnici i donatori