Vujačić i Mušović: Mnogo priče, malo Evrope!

Predstavnici civilnog sektora u Operativnom tijelu za informisanje građana o pristupanju Evropskoj uniji, Marina Vujačić (UMHCG) i Radoš Mušović (CRNVO), iskazali su, povodom 60 godina od potpisivanja Rimskih ugovora, bojazan da u Crnoj Gori slušamo mnogo o evropskim vrijednostima a malo živimo u skladu s istim.

U sedmici u kojoj se slavii 60 godina od potpisivanja Rimskih ugovora, Vlada Crne Gore je usvojila Akcioni plan za informisanje građana o procesu pristupanja CG – EU za 2017 godinu. Akcioni plan, koji je pripremljen od strane ranije navedenog Operativnog tijela, sadrži veliki broj aktivnosti koje služe za informisanje građana o pristupanju EU kao i o mnogim drugim procesima koje obilježavaju pridruživanje.

Ipak, kao predstavnici civilnog sektora koji već duži niz godina, na volonterskoj osnovi, rade u tom tijelu Vujačić i Mušović, naglašavaju da je pristup koji se bazira na kvantitetu a ne kvalitetu put kojim se ne smije poći.

Ono što je vidljivo je da Vlada Crne Gore, a i resorno ministarstvo ne uzimaju u obzir nešto što kvantitativna istraživanja agencija ne mogu pokazati, a to je osjećaj evropskog identiteta koji bi građani i građanke buduće zemlje članice morali imati. Teško je osjećati se Evropljaninom kada administracija samo produkuje informacije i podatke bez jasne informacije o tome šta neka promjena donosi građanima i građankama Plužina, Cetinja ili Bara, na primjer.

Kada su mediji puni informacija o poglavljima, fondovima, posjetama, sastancima, slikama rukovanja državnika, stiče se utisak da je biti Evropljanin tehnička kategorija, a biti Evropljanin, u stvari, znači gajiti evropske vrijednosti tolerancije, suživota, različitosti i jednakosti.”

Stoga Vujačić i Mušović ističu da je vrijeme da se dio tereta koji su od početka procesa informisanja nosile nevladine organizacije prenese na organe državne uprave. U skladu s usvajanjem novog Zakona o NVO, oni pozivaju Ministarstvo evropskih poslova, da kao prioritet pri podržavanju projekata NVO istaknu informisanje građana o EU i izgradnji osjećaja evropskog identiteta.

Zabrinjava pristup drugih ministarstava koja ovaj proces smatraju formalnim, a koja predlažu i realizuju aktivnosti samo zarad dobijanja bodova od Brisela ili Vlade, a ne u cilju kvalitetnog informisanja građana.

Takođe, zabrinjava pristup mnogih ministara/ki i državnih funkcionera, koji u skladu sa prethodnim sistemima čije posljedice i dalje osjećamo, komuniciraju sa građanima putem formalnih saopštenja za javnost, tekstova na stranicama minsitarstava – ovaj pristup se mora ostaviti iza sebe, ističu Vujačić i Mušović.

Stoga pozivamo Ministarstvo evropskih poslova, Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori i Vladu Crne Gore, da govore jezikom evropskih i crnogorskih građana i građanki, i da zajedno sa civilnim sektorom rade, ne na promociji brojki i kvantitativnih podataka, već ljudskih priča budućih građana i građanki Evropske unije.

Jedino tako, ujedinjeni u različitim pristupima i iz različitih uloga i pozicija, a usmjereni na isti cilj možemo u potpunosti govoriti o evropskim vrijednostima i o tome da Evropa pripada jednako svima, zaključuju Vujačić i Mušović.

Marina Vujačić

Radoš Mušović

Saradnici i donatori