Vlada je dužna imenovati autentične predstavnike osoba s invaliditetom u tijela koja se bave pitanjima OSI

Vlada je dužna imenovati autentične predstavnike osoba s invaliditetom u tijela koja se bave pitanjima OSI

Kandidati za članove Savjeta za brigu o osobama s invaliditetom Marina Vujačić, Goran Macanović i Milenko Vojičić izražavaju negodovanje povodom navoda u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja prenijetom od strane novinske agencije MINA, pod naslovom „Izrada registra OSI biće uređena Akcionim planom“, objavljenom u ovom mediju 9. februara 2020. 

Naime, u saopštenju su, namjerno ili nenamjerno, izostavljene vrlo važne činjenice zbog čega se ostavlja prostor nesigurnosti i neuvažavanja iznijetih stavova osoba s invaliditetom i njihovih predstavnika posebno u vezi s konstituisanjem novog Savjeta za prava OSI. 

Čak i da zanemarimo činjenicu da se Akcionim planom ne može „urediti izrada registra OSI“, već samo definisati kao mjera, što je potpuno nepotrebno imajući u vidu da je ista definisana po prvi put još 2008. te da je u cilju njenog sprovođenja trebalo formirati međusektorsku radnu grupu koja bi izradila Nacrt zakona o jedinstvenom tijelu vještaćenja i izradi registra osoba s invaliditetom, ipak, ne možemo zanemariti činjenicu da je u istom saopštenju pomenuto i konstituisanje Savjeta za prava OSI na nivou Vlade, koje se očekuje od novembra 2019, bez jasnih naznaka ishoda jedne takve odluke. 

Naime, zbog nemogućnosti ostvarivanja djelotvorne saradnje i sprovođenja adekvatnih odluka, odnosno niskog uticaja koji je Savjet, kao tijelo Ministarstva rada i socijalnog staranja, imao, a na osnovu zahtjeva organizacija osoba s invaliditetom, pristupilo se javnom pozivu za predlaganje kanddata za Savjet koji bi se formirao kao savjetodavno tijelo Vlade, što je u skladu s preporukama Komiteta UN o pravima OSI i Evropske komisije. 

Nakon što se na listi našao predstavnik NVO koji se javno ne deklariše kao osoba s invaliditetom, niti predstavlja organizaciiju koja se primarno, dominantno ili isključivo bavi osobama s invaliditetom, a koji pritom ima veći broj podrški nevladinih organizacija od ostalo dvoje kandidata, dotadašnji članovi Savjeta su na sjednici održanoj 1. novembra 2019. obavijestili Ministarstvo o svom stavu da neće učestvovati u radu budućeg Savjeta ukoliko u njemu ne budu izabrani isključivo autentični predstavnici OSI u skladu s obavezom države preuzetom iz Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (član 4, stav 3 i član 33, stav 3). 

Kako je Konvencija kao dokument veće pravne važnosti i ima primat nad domaćim zakonodavstvom to je država dužna neposredno primijeniti, a propise koji su suprotni odredbama Konvencije pod hitno uskladiti. 

U tom smislu, još jednom, javno apelujemo na Vladu da prilikom donošenja odluke o uspostavljanju Savjeta poštuje odredbe međunarodnih dokumenata na koje se sama obavezala. U suprotnom Vlada treba biti svjesna činjenice da takav Savjet neće funkcionisati, a potpisnici saopštenja će o navedenom informisati međunarodna tijela, među kojima je i Komitet UN o pravima osoba sa invaliditetom. 

Saradnici i donatori