Uspostavljena saradnja između UMHCG i Uprave policije – CB Podgorica

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Uprava policije – Centar bezbjednosti Podgorica su juče u prostorijama uprave održali sastanak na kom su prisustvovali Marina Vujačić, Izvršna direktorica UMHCG-a i Milenko Vojičić, član Skupštine UMHCG-a, kao i Vojislav Dragović, načelnik i Ivan Raičević, rukovodilac Odjeljenja bezbjednosti policije CB Podgorica.

Na sastanku je bilo riječi o zajedničkim aktivnostima UMHCG i CB Podgorica u narednom periodu koje će poboljšati primjenu zakona, slobodu kretanja, ličnu bezbjednost i bezbjednost saobraćaja, komunikaciju između policije i osoba s invaliditetom, poštovanje standarda pristupačnosti u dijelu izgradnje javnih površina i objekata radi poštovanja bezbjednosti saobraćaja, što za zajednički cilj ima poboljšanje kvaliteta usluga koje policija pruža kao faktor sigurnosti i podrške građanima s invaliditetom.

Na početku sastanka su predstavnici obje organizacije istakli zadovoljstvo zbog održavanja istog i spremnost i visok nivo otvorenosti za saradnju.

Dogovorene su konkretne aktivnosti u narednom periodu, počev od septembra mjeseca tekuće godine, kao što su:

– edukacija službenika policije o opštim temama iz oblasti invalidnosti i komunikacije i ophođenja prema osobama s invaliditetom i odnos prilikom opštih policijskih procedura;

– načelno je dogovorena zajednička inicijativa prema Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj Glavnog grada u cilju prilagođavanja, tj. spuštanja ivičnjaka na ključnim linijama kretanja osoba s invaliditetom;

– zajednička kampanja o podizanju svijesti građana o posledicama nepropisnog parkiranja, a nakon određenog vremena i represivne mjere, tj. sankcionisanje onih koji krše propise i narušavaju bezbjednost u saobraćaju i korišćenje javnih površina;

– zajednićka inicijativa prema Auto školama u cilju nabavke po jednog vozila koje bi koristile osobe s invaliditetom prilikom polaganja vozačkog ispita, čemu će prethoditi sugestije UMHCG u dijelu izmjena Pravilnika koji reguliše ovu oblast, a za čije je donošenje zaduženo Ministarstvo prosvjete.

Predstavnici UMHCG su takođe predložili da CB Podgorica prilagodi jedno svoje službeno vozilo ili da prilikom nabavke novog predvidi instalaciju hidraulične platforme kako bi bilo pristupačno i korisnicima invalidskih kolica, a koje bi se prije svega koristilo u vanrednim situacijama u kojima djeluje policija, kao i prilikom prevoza osoba s invaliditetom koje su osumnjičene za prekršaje i krivična djela. U tom cilju je UMHCG ponudio svoju podršku.

U narednom periodu se očekuje intezivna priprema i partnersko sprovođenje dogovorenih aktivnosti.

Saradnici i donatori