UMHCG zapošljava osobu na radnom mjestu menadžer/ka kancelarije

Ukoliko želiš postati dio kreativnog, inovativnog, mladog tima koji vrijedno i predano radi i koji ima svakodnevne prilike da uči i da se usavršava onda je ovo prava prilika za tebe! Ako poznaješ nekoga iz UMHCG ovo možeš i provjeriti u direktnoj komunikaciji. 

 

Menadžer kancelarije/Menadžerka kancelarije – Poslovni/a sekretar/ka

Opis posla menadžera/ke kancelarije:

 • Prima i (po potrebi) prosleđuje menadžmentu, mejlove, faksove i poštu,
 • Vodi eksternu (komunikacija s korisnicima usluga, volonterima, drugim organizacijama i pojedincima) i internu korespodenciju (komunikacija sa menadžmentom) Udruženja,
 • Prosleđuje evidenciju o ciljnoj grupi IT saradniku radi vođenja elektronske baze i održava kontakte i komunikaciju s ciljnom grupom,
 • Redovno izvještava ciljnu grupu/korisnike usluga o aktivnostima Udruženja,
 • Organizuje i koordinira aktivnosti unutar kancelarije,
 • Planira proceduru kancelarijskog poslovanja i odgovara za njeno poštovanje,
 • Vrši nadzor i raspoređuje poslove pomoćnom osoblju kancelarije,
 • Organizuje i koordinira spisak obaveza menadžmenta i prosleđuje ga preko mejling liste menadžmenta svakog radnog dana; 
 • Vodi evidenciju i organizuje nabavku kancelarijskog materijala i opreme, osvježenja, higijenskih sredstava i slično,
 • Učestvuje u izradi i sprovođenju odgovarajućih kancelarijskih pravila i procedura,
 • Vodi brigu o kancelarijskim sredstvima,
 • Pravi dnevni plan vožnje,
 • Određuje raspored poslova vozača, zapisuje red vožnji na oglasnoj tabli i ovjerava putne naloge i dnevne evidencije vozača,
 • Druge aktivnosti koje mu/joj povjere koordinatori/ke programa i izvršni direktor/izvršna direktorica.

Uslovi:

 • Minimum srednja stručna sprema,
 • Spremnost za dodatne edukacije,
 • Odlično poznavanje rada na računaru,
 • Dobro poznavanje engleskog jezika,
 • Komunikativnost i preciznost,
 • Dobre vještine verbalnog i pisanog izražavanja,
 • Visok stepen kolegijalnosti i koncentracije,
 • Odgovornost,
 • Samoinicijativnost,
 • Spemnost za individualni i timski rad. 

Ovaj Oglas nije namješten, a otvoren je do 1 IV 2023. 

Prijave slati na marina.vujacic@umhcg.com s naznakom Prijava za posao menadžera/ke kancelarije

U slučaju većeg broja prijava prijedlog osobe koja će biti zapošljena daće tročlana Komisija na osnovu intervjua.

Saradnici i donatori