UMHCG SPROVODI PROGRAM JAVNOG RADA „PERSONALNI ASISTENT“

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je u okviru Konkursa za realizaciju programa javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta” iz 2021. odobreno angažovanje deset personalnih asistenata/kinja za osobe s invaliditetom (OSI). Usluga je obezbijeđena OSI, koji su korisnici ili članovi Udruženja, shodno prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Asistencija se pruža po principu 1 na 1, s tim što korisnici/ce sami određuju satnicu, kao i kada, u kom trenutku i na kojem mjestu im je asistencija potrebna.

U pružanju usluge personalne asistencije angažovana je grupa nezaposlenih: lica bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, lica koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu i nezaposlene žene. Usluga se pruža na teritoriji Glavnog grada Podgorica, i opština Bijelo Polje i Nikšić odakle su i izabrani korisnici usluga. 

Javni rad je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i trajaće četiri mjeseca, počev od 10. novembra 2021.

Saradnici i donatori