UMHCG SPROVODI PROGRAM JAVNOG RADA PERSONALNI ASISTENT

UMHCG SPROVODI PROGRAM JAVNOG RADA „PERSONALNA ASISTENCIJA – KLJUČ SAMOSTALNOG ŽIVOTA OSI“

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je u okviru Konkursa za realizaciju programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad odobreno angažovanje četiri personalna asistenata/kinje za osobe s invaliditetom (OSI). 

Programom se želi doprinijeti poboljšanju položaja određenih kategorija stanovništva na tržištu rada kroz zapošljavanje na privremenim poslovima pružanja usluge personalne asistencije za OSI direktnim zapošljavanjem na tim pozicijama, kroz postizanje specifičnih ciljeva koji se odnose naobezbjeđivanje podrške za život u zajednici uslugom personalne asistencije za četiri osobe s invaliditetom i doprinos očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti i povećanju zapošljivosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, kroz angažovanje četiri personalna asistenata, u periodu od četiri mjeseci.

Stoga, pomenuta usluga je obezbijeđena OSI, koji su korisnici ili članovi Udruženja, shodno prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Asistencija se pruža po principu 1 na 1, s tim što korisnici/ce sami određuju satnicu, kao i kada, u kom trenutku i na kojem mjestu im je asistencija potrebna.

Javni rad je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i trajaće četiri mjeseca, počev od 21. septembra 2022 godine.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

Saradnici i donatori