UMHCG RASPISUJE KONKURS za pisanje tekstova o roditeljstvu i invaliditetu

UMHCG RASPISUJE KONKURS za pisanje tekstova o roditeljstvu i invaliditetu

Pravo učešća u ovom pozivu imaju roditelji s invaliditetom i roditelji djece s invaliditetom. 

Nazivi tekstova i pojedinačne teme u okviru njih mogu biti specifične, mogu se odnositi na lična razmišljanja, iskustva i doživljaje, ali mogu predstavljati i analizu zakonske i druge regulative i sl.

Svi zainteresovani za učešće mogu da do petka, 29. aprila 2022. do 15.00 časova pošalju tekst/esej obima do 1500 riječi  na mejl adresu: umhcg2001@gmail.com, s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova o roditeljstvu i OSI“

Zainteresovani kandidati/kinje koji šalju svoje tekstove u pratećem mejlu treba da napišu ime i prezime, mjesto u kojem žive i kontakt telefon. Prema pravilima konkursa, učesnik/ca može poslati najviše jedan tekst. 

Komisije UMHCG će izabrati pet najboljih tekstova koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od po 30,00€.

Konkurs se realizuje kroz projekat Roditeljstvo = za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja u okviru konkursa za NVO raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Saradnici i donatori