UMHCG: Pozivamo na saradnju i akciju državu, poslodavce i radnike u cilju obezbjeđivanja dostojanstvenih i bezbjednih uslova rada, zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI

UMHCG: Pozivamo na saradnju i akciju državu, poslodavce i radnike u cilju obezbjeđivanja dostojanstvenih i bezbjednih uslova rada, zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, povodom 28. aprila, Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, izražava zabrinutost zbog činjenice da je određeni broj osoba s invaliditetom ostao bez zaposlenja usred pandemije koronavirusa, bilo na način otkaza uslovljenog prestankom rada poslodavaca, dobrovoljnim ili nametnutim od strane države, ili zbog činjenice da su neke OSI imale ugovor na određen vremenski period, koji je isticao upravo u vrijeme trajanja mjera i naredbi, a za isti nije omogućeno produženje od strane poslodavca. 

Naime, poslodavci nekim osobama s invaliditetom koje obavljaju poslove u određenim djelatnostima nijesu osigurali rad od kuće ili plaćeno odsustvo, niti su onima kojima je isticao ugovor omogućili produženje ugovora o radu, iako ostvaruju pravo na refundaciju značajnih procenata zarada zaposlenih OSI, dok su s druge strane osobe s invaliditetom koje su u radnom odnosu i dalje u velikom strahu da će ostati bez posla zbog pandemije koronavirusa.  U takvoj situaciji, osobe s invaliditetom ne znaju kako neka prava mogu ostvariti i zaštiti, usljed nedostatka adekvatne podrške od strane nadležnih, odnosno nepružanja informacija o mjerama zaštite iz oblasti rada i zapošljavanja.

Takođe, u ovim uslovima osobama s invaliditetom se ne obezbjeđuju zaštitna sredstva i oprema koji su zdravstveno prihvatljivi i sigurni za bezbjedne uslove rada kako bi se izbjegla neposredna i ozbiljna opasnost po život ili zdravlje, pa samim tim su u mogućnosti odbiti radne zadatke i zaduženja ukoliko može biti ugroženo njihovo zdravlje i bezbjednost na radu. 

U tom smislu, pored činjenice da je podrška u navedenim uslovima potrebna zaposlenima, ona je potrebna i poslodavcima kako bi sačuvali radnike i omogućili im bezbjedan rad i zaštitu na radu. Zbog toga je neophodno kroz mjere podrške ekonomiji od strane države obezbijediti donacije potrebne zaštitne opreme i sredstava kako bi poslodavci koji imaju zaposlene OSI istima mogli organizovati rad i osigurati im dalje redovne i sigurne izvore prihoda. 

Dugoročno, država mora zakonski garantovati specifičnije mjere zaštite i zdravlja na radu pored opšte odredbe o posebnoj zaštiti zaposlenih osoba s invaliditetom, uključujući i obavezno propisivanje i primjenu razumnih adaptacija na radnom mjestu, ali i sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu kroz redovni proces profesionalne rehabilitacije

UMHCG je u proteklom periodu kroz projekat OSIguraj uslove sebi! finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, a u saradnji sa ZOPT-om, izradilo interne procedure i mehanizme zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI, i to: Akt o procjeni rizika, Pravilnik o zaštiti i zdravlja na radu, Program o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih, evidenciju iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Pomenuta dokumenta sadrže mjere zaštite i zdravlju na radu i način njihovog sprovođenja, prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih; način osposobljavanja i provjere osposobljenosti zaposlenih za bezbjedan rad i korišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu. Takođe, zaposleni u UMHCG su pohađali obuku za osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenih kod poslodavca, kako bi se upoznali sa svim vrstama opasnosti na poslovima na koje je rapoređen/a i konkretnim mjerama za zaštitu i zdravlje na radu, koje su potrebne radi otklanjanja opasnosti po život, odnosno oštećenje zdravlja. 

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu, koji je proglasila Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), obilježava se kao dan sjećanja na poginule i povrijeđene radnike u nesreći na radu na gradilištu, u saveznoj državi Konektiku u SAD-u. Datum je odabran s ciljem da se oda počast žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, kao i unaprijeđivanju zaštite i zdravlja na radu, odnosno smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom. 

Jedan od ključnih stubova ILO-a kao odgovor na krizu COVID – 19 jeste da se ojačaju mjere zaštita zdravlja radnika na radnom mjestu, spriječi diskriminaciju i isključenost, pruži adekvatan zdravstveni pristup, proširi pristup plaćenom odsustvu kao i da se obezbijede mjere zadržavanja zaposlenih.

Na kraju, pozivamo sve osobe s invaliditetom kao i njihove poslodavce da nam se obrate u slučaju potrebe za informisanjem i savjetovanjem, ili drugim vidovima podrške, dok je osobama s invaliditetom na raspolaganju i psihološka podrška. 

Saradnici i donatori