UMHCG organizovalo Školu samostalnog života u Igalu

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je Školu samostalnog života za mlade s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina u periodu 22 – 25. februara 2019. Školu su zvanično otvorili izvršna direktorica UMHCG-a Aleksandra Pavićević  i generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih  Nenad Koprivica.

Pavićević je učesnike upoznala s aktivnostima projekta i zahvalila im na velikom interesovanju zaučešće, uz očekivanje da će aktivno učestvovati na Školi, kao i u budućim aktivnostima projekta.

Ističući uspješnju saradnju Ministarstva i omladinskih organizacija od samog osnivanja Ministarstva Koprivica je i naveo da je jedan od ciljeva kojem teže da svakodnevno unapređuju položaj mladih, kao i da će i dalje nastaviti da rade na aktivnostima koje treba da odgovore na prioritetne potrebe mladih ljudi.

U video poruci koja je u okviru projekta snimljena s Džudit Hjuman, aktivistkinjom za prava osoba s invaliditetom i pionirkom filozofije samostalnog života mladima s invaliditetom su pozvani da vjeruju u sebe, da nastave da rade na cross-disability način, da se fokusiraju na kreiranje snova,  ali i da budu aktivni u borbi za svoja prava – da uče kako da rade na politikama, ne prihvataju “ne” za odgovor i da uvijek traže načine kako da to “ne” postane “da”.

U školi su učesnici imali priliku da se upoznaju s filozofijom samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, kako onim definisanim u crnogorskom zakonodavstvu, tako i onim koje prepoznaje međunarodna praksa, principima samostalnog življenja, samostalnom kretanju, uticaju porodice, medija i društva na odnos prema invaliditetu i važnosti samoprihvatanja i prihvatanja oštećenja, te drugim temama važnim za samostalno življenje.

Mladi s invaliditetom, učesnici Škole, su istakli da se među mjerama za omogućavanje samostalnog života , prije svega, mogu izdvojiti one koje se odnose na: servise podrške, posebno personalnu asistenciju, psihološko i pravno savjetovanje, stanovanje uz podršku, zatim pristupačnost, prvenstveno arhitektonsku, ali i pristupačnost informacija i komunikacija, finansijski dohodak, veći nivo zapošljavanja OSI, veći standard obrazovanja, adekvatna zdrastvena zaštita, adekvatan normativni okvir, dostupnost pomagala, bolja edukacija predstavnika institucija o pravima OSI, vršnjačka podrška, polaganje vozačkog ispita u prilagođenom vozilu i subvencioniranu kupovinu vozila. 

Školu, održanu u hotelu Palmon Bay u Igalu, pohađalo je 14 mladih s invaliditetom.

Aktivnosti je dio projekta Omladinska politika je i moja politika, podržanog od strane Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018. 

Saradnici i donatori