UMHCG organizovalo info štandove u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je 24. i 25. juna u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore organizovalo info štandove u Podgorici i Nikšiću i to na: Pravnom, Ekonomskom i Fakultetu političkih nauka, zatim na platou ispred tehničkih fakulteta, kao i na Filozofskom fakultetu. Info štandovi su oba dana održani u periodu od 10 do 13h, dok su jedino na Fakultetu političkih nauka održani u periodu 11h do 13h.
Cilj info štandova je bio informisanje mladih s invaliditetom koji namjeravaju da upišu fakultet, kao i onih koji već studiraju o radu Studentske savjetodavne kancelarije i o vrstama podrške koje mogu dobiti kako prilikom upisa, tako i tokom cijelog procesa visokog obrazovanja.
Info štandovi predstavljaju još jedan kanal komunikacije u informisanju mladih s invaliditetom, kako posredno tokom upisnih rokova, tako i neposredno preko njihovih vršnjaka i poznanika bez invaliditeta, koji se takođe na ovaj način informišu o radu UMHCG i aktivnostima koje realizujemo u cilju poboljšanja uslova za obrazovanje mladih s invaliditetom.
Na info štandovima, kojima su osim zaposlenih u UMHCGu, prisustvovali i naši volonteri i studenti s invaliditetom, je podijeljeno između 700 i 800 lifleta.
Podsjećamo da Studentska savjetodavna kancelarija, čiji je rad prezentovan na info štandovima, predstavlja jedini formalizovan oblik pružanja podrške studentima s invaliditetom u Crnoj Gori.

Galeriju slika možete pogledati na: https://www.facebook.com/103487593019703/photos/pcb.852326364802485/852307728137682/?type=1&theater

Pripremila: Sandra Nedović

Saradnici i donatori